Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Meer halen uit stages in jeugdzorg?

Hoe verbeteren we de kwaliteit en het aantal stages voor mbo- en hbo-studenten in jeugdzorg? Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) deed onderzoek naar deze vraag in de zorg en ontwikkelde scenario’s voor de korte, middellange en lange termijn. De inzichten zijn inspirerend en bruikbaar voor alle jeugdzorgorganisaties

Collega's aan het werk

Scenario’s

De drie scenario’s zijn gericht op het vermijden van stage-uitval, het verbeteren van de stage kwaliteit en het vergroten van het aantal stageplaatsen.

  • Scenario 1 - Korte termijn: Creatieve oplossingen voor acute leerachterstanden
  • Scenario 2 - Middellange termijn: Versterken innovatief opleiden in de zorg
  • Scenario 3 - Lange Termijn: Integraal Regionaal Opleidingsprogramma
Bekijk samenvatting onderzoek

Bron: rapport van ResearchNed/ECBO 2021, voor onderzoeksprogramma AZW.

Meer informatie