Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Mbo’ers in jeugdhulp

Mbo’ers zijn net zo waardevol als hbo’ers of wo’ers in jeugdhulp: dat blijkt uit een verkenning die vorig jaar is gehouden onder veel jeugdhulporganisaties. Toch worden er belemmeringen ervaren om mbo’ers in te zetten. Dit thema richt zich op de kansen en mogelijkheden die er zijn om mbo’ers een duidelijke positie te geven in jeugdhulp.

Mbo'ers in jeugdhulp

Wat gaan we onder andere doen?

  • Goede voorbeelden ophalen en delen van mbo’ers in jeugdhulp en organisaties die mbo’ers inzetten, met als doel: bewustzijn vergroten en de inzet van mbo’ers te normaliseren.
  • Een concreet ondersteuningsaanbod ontwikkelen voor jeugdhulporganisaties die mbo’ers willen aannemen.  
  • Voorlichtingsmateriaal ontwikkelen voor mbo’ers en jeugdhulporganisaties om het makkelijker te maken om te werken in jeugdhulp (professionals) en mbo’ers aan te nemen (werkgevers).

Verkenning mbo-professionals

We hebben een verkenning gedaan onder jeugdhulporganisaties over de rol van mbo'ers in hun organisatie. Werken zij met mbo'ers? Waarom wel en wat levert het op? En wat zijn redenen om het juist níet te doen? Het leverde interessante inzichten op.

Download: Verkenning mbo-professionals in de brede jeugdhulp

Lees ervaringen uit jeugdhulp:

Handige overzichten over mbo’ers in jeugdhulp

Binnen het project 'Nieuwe instroom: mbo’ers in jeugdhulp' geven wij een beeld van de mogelijkheden, kansen én belemmeringen voor mbo opgeleide professionals in jeugdhulp.

Met het programma 'Jeugdhulp. Alles in het werk' wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt. Bekijk hier een overzicht van alle projectopbrengsten van de eerste fase van het programma (2020-2023).

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Jeugdhulp. Alles in het werk

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!