Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Werknemers

"Hoog tijd om mbo’ers als volwaardige medewerkers te zien"

De vraag naar hbo’ers in jeugdhulp is enorm terwijl mbo’ers niet of nauwelijks aan de bak komen. En dat terwijl de hele zorgsector kampt met personeelstekort en iedere instroom kan gebruiken. Kan dat niet anders? Want mbo’ers hebben de jeugdhulpsector heel veel te bieden. Daar zijn CNV-bestuurder Oscar Overbeek en beleidsadviseur Yolanda van Aspert van Jeugdzorg Nederland stellig van overtuigd. Als trekkers van het project ‘Mbo’ers in jeugdhulp’ onderzoeken zij of en hoe mbo-opgeleide professionals het best aan de slag kunnen in de sector.

Yolanda van Aspert

"Die zogeheten ver-hbo-isering zit de arbeidsmarkt in de sector dwars", vindt Van Aspert. "Mbo’ers kunnen nu vaak alleen aan de slag als zij zich laten bijscholen op hbo-niveau. Dat is natuurlijk goed maar we moeten er ook voor zorgen dat zij hun eigen plek krijgen in jeugdhulp. Want ze zijn welkom, heel erg welkom zelfs!"

Overbeek: "Het is hoog tijd om hen als volwaardige medewerkers te zien. En niet alleen om de gaten van de hbo’ers te dichten. Natuurlijk zijn er dingen die we moeten regelen maar laten we nou eerst eens kijken of en waar we hen in kunnen zetten zodat we iets aan het arbeidsmarktprobleem kunnen doen. Vandaar dit project."

"We zijn gek als we daar geen gebruik van maken"

"We willen het gevoel bij werkgevers en gemeenten wegnemen dat alleen hbo’ers dit belangrijke werk kunnen doen,’ vertelt Van Aspert. ‘In Alle kansen benut zien we al dat zij-instromers een schat aan ervaring met zich meebrengen. Dat zit hem vooral in hoe zij als persoon zijn, hoe zij zich hebben ontwikkeld en in het leven staan. Ik weet zeker dat dat ook geldt voor mbo’ers. En we weten al dat er een groep mbo’ers staat te popelen om aan de slag te gaan. Bij een bijeenkomst hoorde ik verschillende mensen zeggen: ik heb een schat aan werkervaring en wil heel graag aan de slag maar ik weet gewoon niet hoe ik ertussen kom. Het is een gemiste kans als we daar geen gebruik van maken."

"We zijn ervan overtuigd dat mbo’ers van meerwaarde zijn"

Overbeek: "Wij zijn er dus echt van overtuigd dat mbo’ers van meerwaarde zijn, maar dat moeten we natuurlijk wel staven. Vandaar dit onderzoek. We interviewen organisaties die al met mbo’ers werken om een beeld te krijgen van de succesfactoren en knelpunten. Daarna hebben we natuurlijk niet meteen een blik mbo’ers dat we kunnen opentrekken, maar dan kunnen we wel vervolgstappen zetten. Begin volgend jaar hopen we de resultaten van het onderzoek te hebben. Het project is onderdeel van de arbeidsmarktagenda jeugd. Dat loopt tot volgend jaar. We gaan in ieder geval zeker met de resultaten verder, is het niet via ‘Jeugdhulp. Alles in het Werk’, dan als arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt."

We weten al dat er een groep mbo’ers staat te popelen om aan de slag te gaan"
Yolanda van AspertAdviseur beleid werkgeverszaken, Jeugdzorg Nederland

"Juist die menselijke component is zo belangrijk"

Van Aspert: "Werkgevers hebben de neiging om alleen met hbo’ers te werken omdat er voor medewerkers in jeugdhulp zoveel verplichtingen, protocollen en verantwoordelijkheden zijn. Maar volgens mij moeten we ook naar de mens kijken. In de driehoek van kennis, attitude en vaardigheden lag de nadruk heel lang op kennis. Maar dat is maar één facet. Daarmee zeg ik absoluut niet dat mbo’ers geen kennis hebben, maar kennis is niet het enige aspect. Juist in een precaire sector als jeugdhulp waarin je heel goed moet kunnen luisteren, invoelen en meebewegen is die menselijke component zo belangrijk. Natuurlijk moet je weten welke hoe de protocollen er zijn en met welke richtlijnen je op pad moet maar misschien dat juist deze mensen die hard moeten vechten voor hun plekje op de arbeidsmarkt heel veel kunnen bieden."

"Jongeren die niet op hbo of universitair niveau zijn opgeleid verdienen veel meer kansen,’ zegt Overbeek tot slot. ‘En ik ben ervan overtuigd dat de maatschappij daar ook steeds meer om vraagt. Inzet van mbo’ers is dus niet alleen goed voor de jeugdhulp, maar voor heel Nederland."

Bekijk meer initiatieven van collega’s:

Binnen het project 'Nieuwe instroom: mbo’ers in jeugdhulp' geven wij een beeld van de mogelijkheden, kansen én belemmeringen voor mbo opgeleide professionals in jeugdhulp.

Met het programma 'Jeugdhulp. Alles in het werk' wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Jeugdhulp. Alles in het werk

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!