Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Werknemers

Mbo’ers en hbo’ers: gebruik de kracht van allebei

In een tijd waarin veel jeugdhulporganisaties moeilijk personeel kunnen vinden, heeft Team050 daar weinig moeite mee. Deze organisatie in het noorden van het land doet het anders: zij nemen hbo-studenten aan met een relevant mbo-diploma óf een propedeuse hbo of wo en koppelen die aan wo-geschoolde gezinsbegeleiders. Zo slaan ze twee vliegen in één klap: de organisatie maakt optimaal gebruik van de kwaliteiten van mbo’ers en zij krijgen op hun beurt de kans om tijdens hun studie al relevante werkervaring op te doen. De 26-jarige Simone Tabak is een van hen. Zij werkt al 2,5 jaar bij Team050 en vertelt hoe het werkt en waarom zij er zo enthousiast over is.

 Simone Tabak van Team050

"Met een mbo Marketing en Communicatiediploma op zak wilde ik als student hbo Social Work heel graag aan de slag. Ik had een bijbaan in de horeca maar wilde veel liever ervaring opdoen in de jeugdhulp. Toen ik hoorde van Team050 dacht ik: dit is ideaal. Het is zo georganiseerd dat de inzet flexibel is. Door mijn studie zijn er periodes dat ik heel veel uren kan werken en soms maar een paar uur in de week. Nu begeleid ik bijvoorbeeld samen met een andere collega nog een jongen met autisme. Ik doe dat voor 2,5 uur per week."

Hoe is het georganiseerd?

"Als mbo-geschoolde persoonlijk begeleider draag je nooit de eindverantwoordelijkheid. Je bent gekoppeld aan de gezinscoördinator. Dat is een wo-geschoolde gedragswetenschapper. De gezinscoördinator zorgt voor de indicaties, heeft contact met de zorgaanbieders en voert het gesprek met het gezin als het zorgplan afloopt en ik doe de dagelijkse begeleiding. Dat betekent dat ik hen ondersteun bij het uitvoeren van het plan. Bijvoorbeeld door het structuren van de activiteiten, te bespreken hoe het gaat en hen te helpen bij wat er nodig is om de doelen te bereiken. Ik heb tussentijds veel contact met de gezinscoördinator. Zij is mijn sparringpartner en back-up."

Ik vind het heel belangrijk dat organisaties in jeugdhulp de kracht zien van mbo’ers"
Simone TabakPersoonlijk begeleider, Team 050

Hoe investeert de organisatie in verbinding?

"Ondanks dat het een soort bijbaan is, voel ik me wel heel betrokken bij de organisatie. Ik vind dat Team050 dat heel goed doet. Zo is er een keer per maand Team050 café met een thema zoals depressie. Daar kom je onder het genot van een hapje en een drankje in contact met collega’s. Ook is er maandelijks Team050 club waar je met je cliënt naartoe kunt om samen een activiteit te doen bijvoorbeeld bingo."

Wat wil jij andere organisaties meegeven?

"Ik vind het heel belangrijk dat organisaties in jeugdhulp de kracht zien van mbo’ers. Daar waar de hbo’er geleerd heeft om overstijgend te kijken en gericht is op het hulpverleningsplan zijn mbo’ers vaak heel goed in de connectie aangaan met de cliënt. En juist in de jeugdhulp is dat verbinden zo belangrijk. Je hebt het beiden nodig. De hbo’er schrijft de plannen en zet de lijnen uit en de mbo’er zorgt voor de uitvoering en de verbinding met de cliënt. Zo maak je optimaal gebruik van de kracht van allebei."

Over Team050

Team050 biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags-, omgevings- en/of ontwikkelingsproblematiek. Meer info: website Team050.

Bekijk meer initiatieven van collega’s:

Binnen het project 'Nieuwe instroom: mbo’ers in jeugdhulp' geven wij een beeld van de mogelijkheden, kansen én belemmeringen voor mbo opgeleide professionals in jeugdhulp.

Met het programma 'Jeugdhulp. Alles in het werk' wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Jeugdhulp. Alles in het werk

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!