Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Arbeidsmarkt: behoud jeugdzorgwerkers op één

16 mrt 2020

Het aantal werknemers in jeugdzorg is opnieuw gestegen tot 32.000 in 2019. Om de tekorten aan te pakken investeert de branche in zij-instroom, maar vooral in het behoud van jeugdzorgwerkers en gedragsdeskundigen. Dat blijkt uit de factsheet van het UWV die 16 maart 2020 verscheen.

Medewerkers analyseren en bespreken rapporten

De decentralisatie in 2015 leidde aanvankelijk tot krimp, toen organisaties bezig waren met de voorbereiding van de nieuwe wet. Sindsdien is het aantal werknemers iets gestegen tot 32.000 in 2019.

Behoud van medewerkers

In jeugdzorg is een tekort aan ervaren en breed inzetbare jeugdprofessionals met een SKJ-registratie. Het gaat bijvoorbeeld om academisch geschoolde gedragswetenschappers (orthopedagogen, klinisch- en GZ-psychologen) en hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers-/gezinscoaches (ambulante en crisishulpverleners). Maar ook hbo-geschoolde ICT’ers zijn schaars. Met name in de jeugdreclassering of kinderbescherming blijken pas afgestudeerden relatief vaak uit te vallen.

Behoud van medewerkers staat daarom op één bij jeugdzorgorganisaties. Met de projecten Inwerken & begeleiden en Goed werkgeverschap speelt de arbeidsmarkttafel Jeugd in op deze ontwikkeling. En bij het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg blijft werkdruk en werkplezier hoog op de agenda staan, onder andere met nieuw trainingsaanbod. 

Meer lezen?

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!