Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Bonden en werkgevers bereiken cao-akkoord jeugdzorg 2024- 2025

22 nov 2023

Op maandag 20 november bereikten de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor medewerkers in jeugdzorg. De nieuwe cao zal voor twee jaar gelden.

Onderhandelaarsakkoord Cao Jeugdzorg 2024-2025

Waardering, werkdrukverlaging, werkplezier en veilig werken

Jeugdzorgprofessionals verdienen waardering, aandacht, ondersteuning, een veilige werkomgeving, ontwikkelmogelijkheden en autonomie in hun werk. Zo kunnen zij hun functie en de maatschappelijke taak optimaal uitvoeren. Daarom is het akkoord gericht op waardering, werkdrukverlaging, werkplezier en veilig werken.

Loonsverhoging 

In het onderhandelaarsakkoord is een structurele loonstijging afgesproken van 8 procent per 1 januari 2024. Daarnaast wordt het salaris:

  • 1,25 procent verhoogd per 1 juli 2024 
  • 3 procent verhoogd per 1 maart 2025, met een mogelijke extra verhoging 2,25% (afhankelijk van de inflatie). 
  • De loonschalen 1, 2 en 3 vervallen per 1 januari 2024. Werknemers in deze schalen worden overgeschaald naar schaal vier. 

Hoe nu verder?

Dit onderhandelaarsakkoord bespreken de partijen met hun achterban. Als zij hiermee akkoord gaan, is de nieuwe cao een feit. De nieuwe cao en de salaristabellen zullen daarna snel volgen. Houd onze website in de gaten.

Als eerste het laatste nieuws ontvangen? Volg ons op LinkedIn en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.  
 

Nieuws van de cao-partijen