Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Arbo

Passend werk

Valt een medewerker uit? Het is belangrijk om vanaf de eerste verzuimdag samen met je medewerker te kijken naar wat hij of zij nog wel kan. Stel vragen waarmee je samen zicht krijgt op de mogelijkheden. Zo nodig zorg je voor aanpassingen in het werk of voor vervangend werk.

Wat is passend werk?   

Passend werk is arbeid die gelet op opleiding en ervaring in redelijkheid van een arbeidsongeschikte werknemer kan worden gevraagd. Dit staat in de wet (BW 7: 658a, lid 3).   

Passend werk helpt een werknemer om eerder terug te keren naar zijn eigen of naar ander werk. Als werkgever maak je hierbij gebruik van zijn of haar benutbare mogelijkheden. Je houdt rekening met arbeidsverleden, opleiding, gezondheid, afstand tot het werk en het loon dat bij de functie hoort. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer en/of is terugkeer naar eigen werk minder waarschijnlijk? Dan mogen de werkzaamheden meer afwijken van het eigen werk.   

Hoe werkt passend werk in jeugdzorg?   

Als werkgever in jeugdzorg ben je verplicht om passend werk aan te bieden. En de medewerker is verplicht passend werk te accepteren en uit te voeren. Maar alleen als het redelijk is om dit werk van hem of haar te vragen. Eerst zoek je passend werk in de eigen organisatie. Is dat niet mogelijk? Dan ben je als werkgever wettelijk verplicht om buiten de eigen organisatie te zoeken naar (tijdelijk) passend werk.   

Eerste en tweede spoor voor passend werk   

Terugkeer naar werk kan dus op twee manieren plaatsvinden:  

  • Re-integratie eerste spoor: de werknemer gaat weer werken bij de huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.  
  • Re-integratie tweede spoor: de werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander ‘passend werk’ bij een andere werkgever.   

De afweging of verzuimverlof noodzakelijk is, hangt dus niet alleen af van de belastbaarheid van de medewerker, maar ook van de beschikbaarheid van passend werk. Als je medewerker zijn eigen werk niet, maar ander werk wél kan doen, is verzuimverlof niet of alleen voor een deel nodig.

Tip: maak een inspiratielijst voor passend werk   

Vraag het team om ideeën te verzamelen voor werkzaamheden die bijdragen aan het herstel van hun collega. Zo maak je samen een lijst van passend werk. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijk ander werk of aan klussen die vaak blijven liggen.   

Met zo’n inspiratielijst kun je snel beoordelen of er passend werk beschikbaar is. Bovendien maakt het opstellen van een lijst medewerkers ervan bewust dat het normaal is om na te denken over welk werk ze nog wel kunnen doen in geval van verzuim.