Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Zij-instroom

SKJ: “Maatwerk leveren voor zij-instromers en herintreders in jeugdzorg”

Zij-instromers en herintreders zijn een bijzonder welkome groep binnen jeugdzorg, vindt Peter Palsma, voorzitter van het bestuur van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Hij roept ze op vooral contact op te nemen met SKJ als ze aan de slag willen binnen jeugdzorg: “Samen kunnen we een plan maken voor de stappen die we moeten zetten om uiteindelijk geregistreerd te kunnen worden.”

Portretfoto van Peter Palsma van het SKJ

Fotocredit: Johan Timmerman - Business Image Fotografie 

“Het personeelstekort in jeugdzorg in algemene zin en het tekort aan SKJ-geregistreerde professionals is een zorg van SKJ,” vertelt Peter. “Wij zijn erg blij met het feit dat zij-instromers en herintreders de stap willen zetten om te werken in jeugdzorg. Het bijzondere aan deze groep professionals is dat ze levenservaring meebrengen, dat is uitermate waardevol in een branche waarin je werkt in gezinnen en met kinderen. We zijn ook blij dat er zoveel energie in wordt gestoken om ook die mensen binnen jeugdzorg aan de slag te helpen. 

Tegelijkertijd snappen we dat niet iedereen direct kan worden ingezet als professional of als SKJ-geregistreerde. Daarom willen wij ons inspannen om ervoor te zorgen dat we samen trajecten uitzetten waardoor een zij-instromer of herintreder uiteindelijk geregistreerd kan worden. Als SKJ kijken wij hoe we maatwerk kunnen leveren voor die groep.” 

Het personeelstekort in jeugdzorg in algemene zin en het tekort aan SKJ-geregistreerde professionals is een zorg van SKJ.
Peter PalsmaBestuursvoorzitter van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Snel aan de slag 

Geen registratie betekent volgens Peter allesbehalve dat mensen niet inzetbaar zijn binnen jeugdzorg. “Zij-instromers en herintreders kunnen gelukkig snel aan de slag omdat zij onder verantwoordelijkheid van een SKJ-geregistreerde professional aan het werk kunnen. Dat betekent dat de SKJ-geregistreerde professional onder het toezicht valt en de zij-instromers en herintreders vallen dan onder verantwoordelijkheid van de SKJ-geregistreerde professional. Dat is een gelaagde verantwoording en dat is niet uitzonderlijk, want het werkt ook zo met mensen die van de opleiding komen of stagelopen. Het SKJ ziet zij-instromers en herintreders niet anders dan pas afgestudeerden.” 

Alle registers opentrekken 

“Wij werken heel goed samen met de hogescholen en beroepsverenigingen om zij-instromers en herintreders naar mogelijkheid toe te laten treden en kijken hoe we meer paden beschikbaar kunnen maken voor die groep. Het is een groep potentiële jeugdzorgwerkers die je op een andere manier moet begeleiden om uiteindelijk als SKJ-geregistreerde professional aan het werk te laten gaan. Het is niet ingewikkeld, maar het vraagt maatwerk.” 

Peter prijst het programma AlleKansenBenut!: “Ik vind dat het programma goed aan de weg timmert om werkgevers te motiveren om deze groep binnen jeugdzorg aan de slag te laten gaan. We zien dat het organiseren van b.v. bijeenkomsten effectief werkt en dat daar de nodige geïnteresseerden op af komen. Met elkaar kunnen we alle registers opentrekken om mensen in jeugdzorg aan de slag te kunnen laten gaan.” 

Ik nodig de mensen met concrete plannen om in jeugdzorg te stappen heel graag uit om contact te zoeken met SKJ.
Peter PalsmaBestuursvoorzitter van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Samen plannen maken 

“Ik hoop dat het instromen vanaf de zijkant of herintreden net zo gewoon wordt als voor iemand die net van de opleiding komt en in de branche wil werken. Dat er trajecten zijn voor bijvoorbeeld iemand die jarenlang in het onderwijs heeft gewerkt en graag de stap wil zetten naar jeugdzorg. Het moet de normaalste zaak van de wereld zijn dat je, na een lange tijd in de ene sector te hebben gewerkt, de overstap kunt maken naar jeugdzorg. Dat zou mijn droom zijn. Ik nodig de mensen met concrete plannen om in jeugdzorg te stappen heel graag uit om contact te zoeken met SKJ. Samen kunnen we kijken hoe we een concreet plan kunnen maken zodat ze uiteindelijk als geregistreerd professional aan de slag kunnen gaan.” 

Over AlleKansenBenut!

Met het programma AlleKansenBenut! zet Jeugdzorg werkt! zich in om jeugdzorgorganisaties inzichten en tools te bieden om de groeiende groep zij-instromers en herintreders zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten voor hun organisatie. Zo krijgen de (nog) niet SKJ-geregistreerde professionals de kans om zich binnen een organisatie optimaal te ontwikkelen én op de lange termijn een duurzame bijdrage te blijven leveren.

AlleKansenBenut! adviseert en ondersteunt organisaties bij het succesvol inzetten van zij-instromers en herintreders en organiseert themabijeenkomsten voor diverse doelgroepen binnen jeugdzorg. Ook kunnen organisaties met individuele vragen een beroep doen op het Deskundigenteam AlleKansenBenut!, waarin verschillende expertises vertegenwoordigd zijn. 

AlleKansenBenut! is een programma van Jeugdzorg werkt!

Alles over AlleKansenBenut!

Deskundigenteam

AlleKansenBenut!

Meer weten? Neem contact op!

OKP

Meer weten? Neem contact op!