Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Cao

Thuiswerkvergoeding Cao Jeugdzorg 2024-2025

In het cao-akkoord Jeugdzorg 2021-2023 was vastgelegd dat vanaf 1 juli 2022 jeugdzorgmedewerkers een thuiswerkdagvergoeding ontvangen, als er wordt gekozen voor thuiswerk. In de nieuwe cao 2024-2025 zijn nieuwe afspraken over deze vergoeding gemaakt. De thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2024 vastgezet op € 3,- per thuiswerkdag en zal door cao-partijen niet meer halfjaarlijks worden aangepast. Deze vergoeding geldt voor de gehele looptijd van de cao.