Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Tips voor hybride werken

Hybride werken is de nieuwe norm. Bij hybride werken hebben medewerkers de ruimte om bewuste keuzes te maken in hoe, wanneer en waar ze (samen)werken: op kantoor, op locatie, thuis of elders. Wat komt er bij kijken voor jou als werkgever? En hoe blijf je verbonden met elkaar? Lees onze tips.

Collega's aan het werk

Overleg over de wijze van werken 

Waar medewerkers hun werk uitvoeren, kan per dag verschillen. Dit hangt af van de aard van de werkzaamheden en het contact met collega’s, cliënten en anderen dat hierbij nodig is. Ook persoonlijke voorkeuren en omstandigheden spelen een rol. Aan jou als werkgever de taak om samen met je medewerkers te overleggen op welke wijze ze het werk het best kunnen uitvoeren. 

Maak afspraken over reis- en thuiswerkkosten

Wijs je medewerkers ook op de afspraken die zijn vastgelegd in de Cao Jeugdzorg 2021-2023. Zo hebben jeugdzorgmedewerkers vanaf 1 juli 2022 recht op een thuiswerkdagvergoeding als ze ervoor kiezen om thuis te werken. Komen ze naar hun vaste werklocatie? Dan geldt de tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer. Ook in andere gevallen kunnen medewerkers reiskosten vergoed krijgen, bijvoorbeeld als ze in opdracht cliënten bezoeken. 

Blijf verbinding zoeken met elkaar

Hoe blijf je verbonden met elkaar als niet iedereen altijd samen in één fysieke ruimte is? In overleg kunnen jij en je medewerkers ervoor kiezen om op een bepaalde vaste dag allemaal naar kantoor te komen, om elkaar ‘live’ te ontmoeten. Online zijn er ook genoeg mogelijkheden om iedereen op hetzelfde moment bij elkaar te brengen. Hieronder een aantal voorbeelden ter inspiratie. 

  • Houd eens een online borrel of vier een verjaardag digitaal. 
  • Met een videoboodschap van de directeur of bestuurder houd je medewerkers betrokken bij de organisatie.
  • Begin de week met een online teamoverleg. Zorg voor aandacht voor ieder teamlid en vraag hoe het gaat persoonlijk en thuis en hoe je elkaar kunt ondersteunen. 
  • Zet een interactief webinar in voor een presentatie, training of discussie. 

Handige links