Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe ga ik om met functies in mijn organisatie die nu op een ander niveau zijn opgenomen in het functieboek?

Het kan voorkomen dat een nieuwe referentiefunctie ten opzichte van een oude referentiefunctie met een (ongeveer) gelijke naam, een andere waardering of zelfs indeling heeft. Er is geen een-op-een-omzetting van het oude naar het nieuwe functieboek. Als de organisatie al resultaatgerichte en algemeen beschreven functies kent, die pas zijn gewaardeerd met de Methodische Niveau Toekenning-methode (MNT-methode), dan hoeft deze waardering niet opnieuw te worden gedaan. De waarderingssystematiek is niet veranderd. Maar de waarderingen, indelingen en onderbouwingen zijn gebaseerd op de referentiefuncties uit het oude functieboek. De functies moet je wel koppelen aan de nieuwe referentiefuncties. 

De onderbouwing (het indelingsadvies) moet je ook aanpassen. Soms kun je volstaan met het vervangen van de naam van de oude referentiefunctie door de nieuwe naam van de referentiefunctie. Soms is een meer inhoudelijke vergelijking nodig om het indelingsadvies aan te passen aan de koppeling met de nieuwe referentiefunctie.