Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe ziet de EVC-procedure eruit?

Tijdens je EVC-traject ga je aan de slag met het vullen van een portfolio met bewijzen (beroepsproducten) om je competenties aan te tonen op de EVC-standaard ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional. Ook zul je een reflectieformulier moeten invullen waarbij je je eigen beroepsproducten koppelt aan de onderdelen uit de EVC-standaard. Daarna heb je een assessment (interview) met assessoren die toetsen of je voldoet aan de competentie-eisen.

De EVC-standaard bestaat uit zes deskundigheidsgebieden met telkens een aantal gedragsindicatoren. Tijdens het EVC-traject moet je met het portfolio en het assessment aantonen dat je voor 80% voldoet aan de gedragsindicatoren per deskundigheidsgebied. 

De resultaten worden vastgelegd in een ervaringscertificaat dat via de EVC-aanbieder wordt voorgelegd aan het Nationaal Kenniscentrum EVC. Zij beoordelen of het ervaringscertificaat omgezet kan worden in het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’. Bij een positief besluit kun je je vakbekwaamheidsbewijs op het kantoor van je EVC-aanbieder ondertekenen en in ontvangst nemen. Meer weten?