Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Waarom is er een nieuw functieboek?

Er is een nieuw functieboek, omdat in het Cao-akkoord Jeugdzorg 2014-2015 is afgesproken om het functiegebouw te verbeteren. Om te komen tot algemene
functiebeschrijvingen die een bredere inzetbaarheid ondersteunen. Dit betekent dat de functies nu op een meer abstracte manier beschreven zijn dan in het vorige functieboek. 

Aan een algemene beschrijving zitten een aantal voordelen: 

  • De functies zijn op grotere groepen medewerkers van toepassing. 
  • De functiebeschrijvingen zijn minder gevoelig voor veranderingen in de organisatie. 
  • De functies zijn doelgericht beschreven. Dit wil zeggen dat de nadruk ligt op het doel: waarom worden de verschillende activiteiten uitgevoerd. In plaats van op de manier waarop deze worden uitgevoerd. 
  • De functiebeschrijvingen zijn meer toekomstbestendig en hoeven niet bij kleine veranderingen binnen de werkzaamheden aangepast te worden.