Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat houdt generiek beschrijven in?

Een generieke functiebeschrijving betekent dat de functies abstracter/globaler zijn beschreven dan in het oude functieboek. Dit heeft twee voordelen: 

  • Generieke functies zijn op hoofdlijnen beschreven en niet gekoppeld aan één organisatieonderdeel. Dit maakt het makkelijker werknemers breder in te zetten.  
  • De functies zijn op grotere groepen medewerkers van toepassing en de functiebeschrijvingen zijn minder gevoelig voor veranderingen in de organisatie. 

Hierdoor hoeft het functieboek minder vaak aangepast te worden.