Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat houdt resultaatgericht beschrijven in?

Resultaatgerichte functiebeschrijvingen beschrijven welke resultaten in de functie moeten worden bereikt. Beter gezegd: wat moet de medewerker bereiken? Een resultaatgerichte functiebeschrijving bestaat uit: 

  • Een overzicht van in de functie belangrijke resultaatgebieden.
  • De resultaatdefinitie: het concrete resultaat dat gehaald moet worden.
  • Een opsomming van processtappen: de weg waarlangs het resultaat moet worden gehaald.

Door deze beschrijvingsvorm verschuift de aandacht van de werknemer van taakoriëntatie naar resultaatoriëntatie. Het waarom, het doel van de functie en de te behalen resultaten worden steeds belangrijker.