Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Onderzoek en cijfers

Verzuim

Veilig en gezond werken is een voorwaarde om je werk goed en met plezier te blijven doen. Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Werkgevers die willen zien hoe effectief hun verzuimbeleid is, kunnen hier de verzuimcijfers van de eigen organisatie vergelijken met de landelijke cijfers.

Verzuim

Het verzuim over de tweede helft van 2020* pakt lager uit dan over de eerste helft van 2020*. Ook opvallend is dat in vergelijking met voorgaande jaren het verzuim in kwartaal 2, 3 en 4 van 2020* lager was dan in deze kwartalen in 2019 het geval was. In het eerste kwartaal van 2020* was het verzuim in jeugdzorg met 7,2% op het hoogst gemeten niveau sinds 2015 (samen met het verzuim in het eerste kwartaal van 2018), dit heeft in 2020 te maken met de uitbraak van COVID-19.

Factsheet met de verzuimcijfers in jeugdzorg tot en met Q4-2020

Download

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact met ons op!

Johan Siegert foto

Meer weten? Neem contact met ons op!