Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Vragen over de cao

Voor inhoudelijke vragen over de Cao Jeugdzorg en de gevolgen ervan voor je organisatie, kun je als lid terecht bij jouw werkgevers- of werknemersorganisatie.

Werkgevers

Jeugdzorg Nederland
Postbus 85011
3508 AA Utrecht
Telefoon: 030-2983400
jzo@jeugdzorgnederland.nl

Werknemers

FNV Zorg en Welzijn
Postbus 9208
3506 GE Utrecht
Telefoon: 088 3680368

CNV Connectief
Postbus 2510
3500 GM Utrecht
Telefoon: 030-7511003

FBZ
Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg 
Mercatorlaan 1200
Postbus 20058
3502 LB  Utrecht
Telefoon: 088-1344 111 

Commissie van Geschillen

Is er tussen een werkgever en werknemer een verschil van mening over iets dat voortkomt uit de arbeidsovereenkomst, en komen zij er samen niet uit? Dan kan zowel de werknemer als de werkgever dit geschil voorleggen aan de Commissie van Geschillen.

FCB voert het secretariaat van de Commissie van Geschillen. Post stuur je naar: 

FCB
t.a.v. Commissie van Geschillen Jeugdzorg
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht

Of mail naar caojeugdzorg@fcb.nl

FCB

FCB verzorgt het secretariaat van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ) en het Platform arbeidsmarkt Jeugdzorg. Met inhoudelijke vragen over de cao kun je als aangesloten organisatie terecht bij Jeugdzorg Nederland. Werknemers die lid zijn van een vakbond kunnen daar hun vragen stellen. FCB beantwoordt geen inhoudelijke vragen over de Cao Jeugdzorg.

FCB
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht

caojeugdzorg@fcb.nl

Bekijk de actuele Cao Jeugdzorg

Naar de cao-pagina