Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Maak van je ontwikkelgeprek een goed gesprek

Ontwikkelgesprek verplicht nummer? Pak het anders aan met de Goedgesprekkaart. Dan ga je echt met je leidinggevende in gesprek over wat jullie van elkaar verwachten. Probeer het eens!

Stappen zetten

Goedgesprekkaart voor ontwikkelgesprek

Ontwikkelen doe je samen. Wat verwacht jij van jouw leidinggevende en je collega's? Welke talenten wil je verder ontwikkelen en hoe kan de jeugdzorgorganisatie je daarbij ondersteunen? 

Het ene deel van de kaart is voor jou. Het andere deel voor de leidinggevende of hr-adviseur met wie je een gesprek hebt. Beantwoord de vragen als voorbereiding en kijk of jullie wensen bij elkaar passen.

Download de Goedgesprekkaart