Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Thuiswerkvergoeding Cao Jeugdzorg

19 okt 2022

In het cao-akkoord Jeugdzorg 2021-2023 is vastgelegd dat vanaf 1 juli 2022 jeugdzorgmedewerkers een thuiswerkdagvergoeding ontvangen, als er wordt gekozen voor thuiswerk. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld volgens de vigerende Nibudnorm.

Op 1 juli 2022 bedraagt de Nibudnorm € 3,05 per dag. 

De Nibudnorm wordt niet op een vast moment van het jaar vastgesteld. Daarom hebben cao-partijen een praktische afspraak gemaakt voor toekomstige veranderingen:  

  • Op 1 januari en op 1 juli wordt jaarlijks bekeken hoe hoog de geldende Nibudnorm voor thuiswerken is. Aan de hand van de geldende Nibudnorm wordt de nieuwe thuiswerkvergoeding Jeugdzorg vastgesteld.  
  • De nieuwe thuiswerkvergoeding Jeugdzorg wordt bekendgemaakt op de website van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg.

De plannen die op Prinsjesdag 2022 zijn gepresenteerd, hebben niets aan de Nibudnorm veranderd. Het fiscaal vrijgestelde bedrag voor de thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2023 bijgesteld van € 2,00 naar € 2,15. 

Lees meer over de thuiswerkvergoeding