Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Actuele cao

Pensioenpremies 2021

Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft voor 2021 de volgende premies vastgesteld: Per 1 januari 2021 gaat de premie met 1,5 procentpunt omhoog van 23,5% naar 25,0%. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) blijft gelijk op 0,5%.

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ) heeft op basis van deze gegevens en de verdelingsafspraken in de Cao Jeugdzorg de volgende premies voor het jaar 2021 vastgesteld.

Voor werknemers:

  • OP/PP-premie stijgt van 11,30% naar 12,0%
  • AP-premie blijft op 0%

Voor werkgevers:  

  • OP/PP-premie stijgt van 12,20% naar 13,0%
  • AP-premie blijft gelijk op 0,5%

Oude pensioenpremies