Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Pensioenpremies 2022

Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft voor 2022 de volgende premies vastgesteld. Per 1 januari 2022 gaat de premie met 0,8 procentpunt omhoog van 25 procent naar 25,8 procent. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) blijft gelijk op 0,5 procent.

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ) heeft op basis van deze gegevens en de verdelingsafspraken in de Cao Jeugdzorg de volgende premies voor het jaar 2022 vastgesteld.

Voor werknemers:

  • OP/PP-premie* stijgt van 12 procent naar 12,3 procent
  • AP-premie blijft op 0 procent

Voor werkgevers:  

  • OP/PP-premie* stijgt van 13 procent naar 13,5 procent
  • AP-premie blijft gelijk op 0,5 procent

* OP staat voor het ouderdomspensioen en PP voor het partnerpensioen.

Oude pensioenpremies