Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Bijlage 9 cao - Overgangsregelingen

Er zijn afspraken gemaakt over instroombanen en doorstroombanen, doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid, vergoeding dienstreizen, verlof, salarisgarantieregeling en terugbetalingsregeling ouderschapsverlof.