Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Agressie Agressie

‘Het tij keren kan alleen samen’

9 okt 2020

Agressie en geweld tegen jeugdzorgprofessionals loopt de spuigaten uit. Jeugdhulp. Alles in het werk kiest daarom voor een stevige inzet om agressie te verminderen. Met een belangrijke rol voor de professionals en organisaties die hier dagelijks mee te maken hebben. En die werkzame factoren om agressie te verminderen kunnen ophalen en delen. De ministers van Justitie en Veiligheid en VWS zijn nauw betrokken bij het onderwerp en dit thema verzekert senior-beleidsmedewerker Janet: ‘Agressie is nooit normaal bij dit werk.’

Janet Lambeck

Janet werkt als senior beleidsmedewerker jeugdbescherming bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Namens het departement zit ze aan de Arbeidsmarkttafel Jeugd samen met werkgevers en werknemersorganisaties en het ministerie van VWS. Vanwege haar expertise en affiniteit met het onderwerp.

‘Ik wil niet dat agressie en geweld gewoon worden gevonden in jeugdzorg. En al helemaal niet als onze hulpverleners daardoor stoppen met dit belangrijke werk. We moeten op zoek naar hoe we in complexe en emotionele omstandigheden agressiearm kunnen samenwerken. Ouders en jongeren zouden nooit op basis van agressie hun punt mogen afdwingen. Uiteindelijk betalen de kinderen daarvoor de rekening.’

Oproep aan professionals

Jeugdzorgprofessionals krijgen van alles voor de kiezen van cliënten. Een greep uit de voorbeelden: scheldpartijen, duwen, trekken, spugen, achtervolgingen tot aan huis, doodsbedreigingen op sociale media en ernstig fysiek geweld. De meeste ervaren hulpverleners gaan er mee om, maar te vaak onder de noemer ‘Het hoort er nou eenmaal bij’. Veel jonge net afgestudeerde medewerkers worden er letterlijk en figuurlijk ziek van. Maar door stapeling geldt dat ook voor zeer ervaren professionals. Gevolg: zij keren de branche hun rug toe. Janet wil het tij dan ook resoluut keren.

Jeugdhulp. Alles in het werk wil dat graag samen doen met de jeugdzorgprofessionals en hun organisaties. ‘Daarom doen we een oproep aan de jeugdzorgprofessionals zelf: Waar valt de meeste winst te behalen en wat moet je daarvoor doen? Voorbeelden en ideeën, die in de praktijk al hun nut bewijzen of kansrijk zijn gaan we benutten voor de stap vooruit. Doel is om als professionals en organisaties te leren en te delen hoe succesvolle aanpakken het verschil kunnen maken.’

Verzamel gegevens, analyseer ze en laat professionals meedenken aan oplossingen.

Geen excuus

Janet geeft aan dat agressie, met name in jeugdbescherming, een zware wissel trekt. Daar komen de ‘zwaarste cases’ die veel tijd en aandacht vragen. Gezinnen met een heel scala aan problemen: van hoge schulden tot vechtscheidingen. Maar ook ouders met ggz-problemen of een licht verstandelijke beperking. Als een kind om gegronde redenen onder toezicht of uit huis wordt geplaatst, kunnen de emoties hoog oplopen.

‘Afgelopen voorjaar nog heeft zich een zeer ernstig geweldincident voorgedaan. Het topje van de spreekwoordelijke ijsberg. Natuurlijk: werkdruk is hoog, er spelen steeds meer zaken, wachttijden lopen op, gezinnen vragen meer aandacht en tijd dan beschikbaar. Maar geen enkele cliënt mag dat als excuus voor agressie gebruiken. Nooit en te nimmer.’

Wetenschappelijke benadering

Ze verwacht dat een analytische en meer wetenschappelijke benadering kan bijdragen omdat de problematiek systemisch is. ‘Welke factoren zorgen ervoor dat het uit de hand loopt? Verzamel gegevens, analyseer ze en laat professionals meedenken aan oplossingen. Dat is een onmisbare pijler onder dit urgente thema.’

Doe mee!

Ben jij jeugdhulpprofessional, hr-, arbo- of beleidsadviseur en wil je je bijdrage leveren aan het versterken van agressievrij/arm samenwerken in jeugdhulp? Dan hebben we je nodig! Je werkgever krijgt een (vaste) vergoeding voor je ureninzet. Lees hier de volledige oproep en doe mee! Stuur een mail naar: jeugdhulpallesinhetwerk@fcb.nl.

Aan de Arbeidsmarkttafel Jeugd werken vakbonden, Jeugdzorg Nederland en de Ministeries van VWS en JenV samen in projecten die ervoor moeten zorgen dat mensen in de jeugdhulp willen komen werken en blijven werken. Onder de noemer Jeugdhulp. Alles in het werk pakken zij op dit moment vijf thema’s aan. Agressie is een daarvan.