Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Ook voor EVC-trajecten subsidie mogelijk

15 dec 2022

Ben je in de periode vanaf 1 juni 2022 en nu een EVC-procedure gestart en rond je die af vóór 1 juni 2023? Dan kan je in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van maximaal € 1.000,-. Op deze pagina lees je er meer over.

Spaarvarken met geld

Belangrijk: deze subsidieregeling voor EVC-procedures loopt via de EVC-aanbieders. Dit betekent dat je de subsidie niet zelf kunt aanvragen. Neem dus contact op met de aanbieder waarbij je het EVC-traject volgt. Informeer of deze aanbieder jouw ervaringscertificaat heeft afgegeven of gaat afgeven in de periode 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023. Doe dit snel, want begin januari wordt geïnventariseerd welke EVC-aanbieders subsidie gaan aanvragen.

Is je EVC-traject al op een andere manier helemaal of gedeeltelijk gefinancierd? Bijvoorbeeld (achteraf) door je werkgever of je de subsidieregeling EVC Jeugd- en Gezinsprofessional? Dan kom je niet in aanmerking voor deze subsidie. 

Over de subsidieregeling

De ‘Tijdelijke overbruggingsregeling EVC-procedures STAP’ is eenmalig. Het is de bedoeling dat op termijn EVC-procedures in de STAP-regeling opgenomen worden. Deze regeling heeft een subsidieplafond van € 600.000,-. Iedere EVC-aanbieder mag maximaal twintig EVC-trajecten indienen voor deze subsidie en moet het bedrag vervolgens doorberekenen aan de deelnemer. 

Handige links