Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Actuele cijfers: werkgevers- en werknemersonderzoek

Jeugdzorg werkt! is een van de initiatiefnemers van het programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). In opdracht van het AZW programma voert het CBS twee keer per jaar een werknemersenquête en een werkgeversenquête uit. De meest recente rapportages kun je hieronder inzien en downloaden.

subsidie mbo-praktijkleren

De enquêtes in zorg en welzijn zijn gehouden in november en december 2020. Werknemers en werkgevers zijn in de enquêtes bevraagd op drie thema’s:

  • Kenmerken van de werkkring
  • Scholing en vaardigheden
  • Gezond en veilig werken

De infographic voor jeugdzorg bevat de meest opvallende uitkomsten. Ook zijn de cijfers te vergelijken met de vorige meting en met de sector zorg en welzijn.

De volledige uitkomsten van de enquête zijn terug te vinden in de Excel tabellenset. Hierin zijn de cijfers ook zoveel als mogelijk nader gespecificeerd naar subbranche.

Downloads

Meer arbeidsmarktinformatie

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!