Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Zij-instroom

De Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer 2023

Op 2 oktober 2023 vond de eerste ‘Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer’ plaats. Een groep van ruim 100 deelnemers deed mee aan trainingen, werksessies en rondetafelgesprekken. Het congres was onderdeel van de begeleiding bij de 'stimuleringsregeling zij-instroom 2023' van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

AKB De Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer Sfeer
Benieuwd naar de Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer 2023? Bekijk de aftermovie!

Aanwezigheid SKJ 

De hele dag stond SKJ klaar om vragen van deelnemers te beantwoorden. In de middag waren er werksessies over de toekomstvisie en ontwikkelingen van SKJ.

AKB Werksessie SKJ
Interim-directeur Herman Geerdink in gesprek met de kerngroep GI’s.

Cliëntenervaringen binnen de GI’s 

Het betrekken van cliënten bij het werk als jeugdbeschermer heeft meerwaarde. Tijdens deze interactieve trainging verplaatsten de toekomstige jeugdbeschermers, werkbegeleiders en opleidingscoördinatoren zich in hun cliënt. Door bewust te zijn van de ervaringen van de kinderen en hun gezin, hen te betrekken en naar het kind te luisteren, kun je echt verbinding maken.

Na de aftrap startte direct een rollenspel. Ook werden (anoniem) persoonlijke en soms ongemakkelijke vragen gesteld, die alle deelnemers zonder uitleg beantwoordden. Hun reactie was hetzelfde als de reactie die cliënten vaak hebben, maar zij ervaarden ook het ongemak en verplaatste zich hierdoor in hun cliënt. 

Ook waren er ervaringsdeskundigen aanwezig om de impact van beslissingen uit het verleden toe te lichten. Tijdens de oefening 'Ik ben benieuwd wie net als ik…' bleek dat iedereen dingen meemaakt, die niet aan de buitenkant te zien zijn. “Je collega kan je cliënt worden en je cliënt je collega.” aldus Caroline. "Je neemt jezelf overal mee naartoe. En als je dat beseft, maakt je dat een betere jeugdbeschermer". 

Tussen de onderdelen door zongen Moraya en Moësha over hun ervaringen met jeugdbescherming.

We lijken meer op elkaar, dan dat we verschillen”
Caroline Quarles van Uffordtrainer cliëntervaringen binnen de GI's

Diversiteit en inclusie 

De kerngroep van de GI's en een afvaardiging van hogescholen gingen met elkaar in gesprek over diversiteit en inclusie tijdens een inspiratie- en werksessie. 

Wat is inclusie? Bij die vraag werd eerst stilgestaan. Het leidde tot een dialoog over oplossingen zoeken vanuit verschillende denkkaders en toevoegen van andere ideeën. Diversiteit zorgt zeker voor waardevolle input. Mag iedereen meebeslissen? Met andere woorden: iedereen doet mee én is volwaardig onderdeel van het geheel. De meerwaarde van diversiteit en inclusie is dat iedereen tot zijn recht komt. 

Er is veel vraag naar jeugdzorgprofessionals. Wat jeugdzorg binnen de zorgsector uniek maakt, is dat zij breder kijkt naar de taken en rollen binnen het vraagstuk van de jeugdigen en gezinnen. Die moeten de juiste zorg krijgen en de kwaliteit hebben we te borgen.

Er gebeurt iets grappigs: we zeggen dat inclusie de kwaliteit ten goede komt en aan de andere kant sluiten we mensen uit om de kwaliteit te waarborgen.”
Deelnemer tijdens de workshop

Werkbezoek demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind  

Demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind sprak de toekomstige jeugdbeschermers en hun werkbegeleiders toe. Hij vertelde dat hij trots is op de uitdaging die zij zijn aangegaan. Maar ook dat de diversiteit in werk- en levenservaring de gecertificeerde instellingen ten goede komt. “Ik spreek de hoop en de wens uit dat u uw authenticiteit als persoon, maar ook de ervaringen die u hebt opgedaan in uw carrière meeneemt naar de gecertificeerde instellingen waar u komt te werken. En dat u ook ruimte neemt dit ook te delen om deze organisaties en hen te verrijken en te versterken. Alleen zo maken we de volgende stap die zo hard nodig is binnen jeugdzorg.”  Zijn boodschap: “Ik wil ervoor danken dat u al uw ervaring, uw kennis en uw kunde meeneemt om zich voor de gezinnen, de jongeren en jongvolwassenen in te zetten.”   

AKB De Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer uitreiking verhalenbundel
De uitreiking van de AlleKansenBenut!-verhalenbundel

Inge Kuipers (oprichter AlleKansenBenut!) bood Franc Weerwind, demissionair minister voor Rechtsbescherming, een verhalenbundel aan met verhalen van zij-instromers, hr-professionals, managers en hogescholen en hun ervaring met (nog) niet SKJ-geregistreerde jeugdzorgprofessionals. 

Rondetafelgesprekken

Met ruim 100 gesprekskaarten op zak gingen alle deelnemers met verschillende achtergronden in gesprek over thema’s zoals: 

  • Werving en selectie 
  • Leren en ontwikkelen 
  • Samenwerken
  • Investering en rendement 
  • Wet- en regelgeving 
  • Verandervermogen

Aan de hand van een stelling of vraag wisselden de deelnemers hun ervaringen uit. Zo kregen zij de kans om de vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Denk aan vragen als ‘Als jij het inwerktraject van (nog) niet SKJ-geregistreerde professionals mag optimaliseren, wat zou je aanpassen?’ of ‘Hoe zorgen werkgevers, kennisinstituten, gemeenten en inkooporganisaties in jouw regio voor voldoende arbeidsplekken voor (nog) niet SKJ-geregistreerde professionals?’   

AKB De Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer Rondetafelgesprekken

Ook demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind nam deel aan twee rondetafelgesprekken. Hij ging eerst in gesprek met zij-instromers, een werkbegeleider en een ervaringsdeskundige. Het tweede gesprek voerde hij met (project)managers uit de GI’s en een afvaardiging van de hogescholen.   

Inspiratiesessie ‘Professionals vanuit je hart’

Voor de toekomstige jeugdbeschermers en hun werkbegeleiders gaf Mascha Struijk een inspiratiesessie ‘Professional vanuit je hart'. Door te werken vanuit je hart kun je kinderen en gezinnen echt verder helpen en haal je meer voldoening uit je werk. De deelnemers kunnen de bruikbare tips en inzichten direct in de praktijk brengen. 

Alle deelnemers gingen naar huis met het boek 'In tien stappen professional vanuit je hart' van Mascha Struijk.

Luister de podcasts 'Professional vanuit je hart'
AKB De Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer professional vanuit je hart
Welke professionals maken indruk? De professionals die vragen stellen en iets over zichzelf vertellen.”
Mascha Struijk Trainer en spreker ‘Professional vanuit je hart’

Campagne ‘Wat zou jij doen?’

Onlangs hebben de GI’s samen de campagne ‘Wat zou jij doen?’ gelanceerd. Deze campagne laat zien hoe mooi, maar ook hoe pittig het vak van jeugdbeschermer is. Als jeugdbeschermer kom je voor lastige dilemma’s te staan. Daarom stellen de jeugdbeschermers tijdens de campagne de vraag: ‘Wat zou jij doen?’

De campagne kwam tot stand met verschillende mensen uit de branche, zoals de ambassadeur jeugd en ervaringsdeskundigen. Zo zijn de dilemma’s vanuit verschillende kaders belicht. Zo ook vanuit de zij-instromer.   
 

Bekijk de hele campagne
Ik ben ontzettend trots op wat we doen en wie we zijn"
Corrine CammanProjectleider 'Wat zou jij doen?'

Nog niet SKJ-geregistreerde jeugdzorgprofessionals inzetten binnen de GI’s: het kan! Met het programma AlleKansenBenut! wil Jeugdzorg werkt! deze groep professionals van harte welkom heten in jeugdzorg. In 2023 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de 'stimuleringsregeling zij-instroom 2023' beschikbaar gesteld voor alle GI’s in Nederland. Het Deskundigenteam AlleKansenBenut! begeleidt de GI’s bij de uitvoering van de regeling. De Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer is onderdeel van deze begeleiding.

Alles over AlleKansenBenut!

Deskundigenteam

AlleKansenBenut!

Meer weten? Neem contact op!

OKP

Meer weten? Neem contact op!