Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Stimuleringsregeling zij-instroom in 2024 verlengd

18 okt 2023

De stimuleringsregeling zij-instroom van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt in 2024 verlengd. Met deze investering van 10 miljoen worden de gecertificeerde instellingen ondersteund bij het welkom heten van zij-instromers en herintreders in hun organisaties.

AKB De Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer stimuleringsregeling

De stimuleringsregeling zij-instroom 

In 2023 werd de stimuleringsregeling zij-instroom voor het eerst beschikbaar gesteld voor de jeugdbeschermingsorganisaties (hierna: gecertificeerde instellingen). Gecertificeerde instellingen werden hierdoor ondersteund in het werven en aannemen van zij-instromers en herintreders. In totaal gaat het om het beschikbaar stellen van 150 arbeidsplaatsen voor professionals die bij aanvang nog niet over hun beroepsregistratie beschikte, maar deze gedurende hun dienstverband behalen. Onderdeel van de regeling is een landelijke ondersteuning aan deze gecertificeerde instellingen. Deze landelijke ondersteuning wordt verzorgt door AlleKansenBenut!

Tijdens De Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer op 2 oktober 2023 sprak demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind de zij-instromers van de stimuleringsregeling 2023 toe. “U heeft een stuk optimisme en kracht om te zeggen: ‘Ik leg de verbinding met het kind en de jong volwassene, om de helpende hand te bieden.” Zij-instromers en herintreders nemen kennis en kunde mee en een diversiteit in opleiding, culturele of religieuze achtergrond. “U neemt wat mee: uw talenten en u stelt uw talenten beschikbaar” 

Met de verlenging van de regeling en daarmee het opnieuw beschikbaar stellen van 10 miljoen euro leiden de gecertificeerde instellingen nogmaals 150 zij-instromers en herintreders op tot jeugdbeschermers. Deze nieuwe groep professionals draagt bij aan het verhogen van diversiteit in de organisaties. Vanuit de verschillende werk- en levenservaring vergroten de gecertificeerde instellingen de verscheidenheid aan competenties, kennis en kunde. 

Lees meer over De Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer 2023

Naar verslag

In 2023 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de stimuleringsregeling zij-instroom 2023-2024 beschikbaar gesteld voor alle GI’s in Nederland. Het Deskundigenteam AlleKansenBenut! begeleidt de GI’s bij de uitvoering van de regeling. Met het programma AlleKansenBenut! wil Jeugdzorg werkt! het aantal arbeidsplekken voor zij-instromers en herintreders vergroten en de branche ondersteunen in het realiseren van functiedifferentiatie binnen jeugdzorg. 

Alles over AlleKansenBenut!

Lees meer