Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Eerste 'Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer' een succes

11 okt 2023

Op maandag 2 oktober 2023 werd vanuit het programma AlleKansenBenut! de eerste ‘Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer’ georganiseerd. Tijdens dit inspirerende congres deden alle deelnemers mee aan trainingen, werksessies en rondetafelgesprekken. Het congres is onderdeel van ‘de stimuleringsregeling zij-instroom 2023’ die beschikbaar is gesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

AKB De Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer opening

Trainingen, werksessies en ronde tafelgesprekken 

De deelnemers namen deze dag deel aan trainingen, werksessies en rondetafelgesprekken. Tijdens de training ‘Cliëntenervaringen en ervaringsdeskundigheid binnen de GI’s’ gingen de toekomstige jeugdbeschermers en hun begeleiders in gesprek met ervaringsdeskundigen. De kerngroepleden van de 'stimuleringsregeling zij-instroom' gingen in gesprek tijdens een inspiratiesessie over diversiteit en inclusie. 

De hele dag stond SKJ klaar om vragen van deelnemers te beantwoorden. In de middag waren er werksessies over de toekomstvisie en ontwikkelingen binnen SKJ.  

Werkbezoek demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind 

Tijdens ‘De dag voor de toekomstige jeugdbeschermer’ heeft Franc Weerwind, demissionair minister voor Rechtsbescherming, de aanwezigen toegesproken. Hij vertelde hoe trots hij is op de uitdaging die de zij-instromers zijn aangegaan. Maar ook dat de diversiteit in werk- en levenservaring de gecertificeerde instellingen ten goede komt. “Ik spreek de hoop en de wens uit dat u uw authenticiteit als persoon, maar ook de ervaringen die u hebt opgedaan in uw carrière meeneemt naar de gecertificeerde instellingen waar u komt te werken. En dat u ook de ruimte neemt dit ook te delen om deze organisaties te verrijken en te versterken. Alleen zo maken we de volgende stap die zo hard nodig is binnen jeugdzorg.”

AKB De Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer speech demissionair minister Weerwind
Demissionair minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind

Lees alles over de Dag voor de toekomstige jeugdbeschermer

Naar het verslag

We kijken terug op een inhoudelijke en inspirerende dag. En bedanken iedereen die heeft deelgenomen en een bijdrage heeft geleverd.

Met het programma AlleKansenBenut! wil Jeugdzorg werkt! de groeiende groep (nog) niet SKJ-geregistreerde jeugdzorgprofessionals van harte welkom heten in jeugdzorg. In 2023 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de stimuleringsregeling zij-instroom 2023 beschikbaar gesteld voor alle GI’s in Nederland. Het Deskundigenteam AlleKansenBenut! begeleidt de GI’s bij het welkom heten van deze nieuwe groep professionals binnen de GI’s. ‘De dag voor de toekomstig jeugdbeschermer’ is onderdeel van deze begeleiding

Alles over AlleKansenBenut!