Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

De staat van jeugdzorg

Jeugdzorg werkt! is een van de initiatiefnemers van het programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Met dit programma zorgen we voor betrouwbare en actuele arbeidsmarktinformatie voor jeugdzorg. Doordat we CBS betrokken bij de uitvoering borgen we de kwaliteit van de informatie.

Met plezier samen werken

Brancherapport 'De staat van jeugdzorg'

In het rapport 'De staat van jeugdzorg' lees je alles over:

  • Kenmerken van organisaties
  • Kenmerken van werkenden
  • Arbeidsmarktprognose 
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Werkbeleving
  • Hr-knelpunten
  • Personeelsbeleid
  • Inzet van technologie

Zo zie je dat de werkgelegenheid de afgelopen jaren groeide en ruim driekwart van de medewerkers enthousiast is over hun baan. 

Download het brancherapport

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!