Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Investeren in ontwikkeling van medewerkers? Vraag subsidie aan!

Blijvend werken aan ontwikkeling is heel belangrijk voor de kwaliteit van werk, werkplezier en behoud van jeugdzorgmedewerkers. Dit kost tijd en geld. Er zijn verschillende subsidies beschikbaar om ontwikkeling te stimuleren. Wij informeren je graag over subsidiemogelijkheden.

Collega's vullen documenten in aan tafel

Subsidie EVC-procedure jeugd- en gezinsprofessional

De subsidie is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals die bij invoering van de registratie niet op minimaal hbo-niveau opgeleid zijn, maar wél werken op dit niveau. Graag leggen we je uit hoe deze procedure in elkaar zit.

Subsidie EVC-procedure jeugd- en gezinsprofessional

Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg

De subsidie voor scholing via mbo-praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een medewerker die werkloos dreigt te worden.

Let op: deze regeling is tijdelijk gesloten. Je kunt weer een aanvraag indienen vanaf 1 juni 2023.

Lees over de subsidie mbo-praktijkleren bij RVO

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student.

Let op: deze regeling is tijdelijk gesloten. Je kunt weer een aanvraag indienen vanaf 2 juni 2023.

Lees over de subsidieregeling praktijkleren bij RVO

STAP-subsidie voor branche-erkende scholing

Het STAP-budget van maximaal € 1.000,- is er voor iedereen die (branche-erkende) scholing wil volgen. Handig voor wie zich wil laten (her)registeren, zich verder wil ontwikkelen of om een certificaat of erkenning te krijgen voor competenties die iemand al heeft. Er zijn vaste aanvraagperiodes en je vraagt de STAP-subsidie aan via het UWV-portaal.

De volgende aanvraagperiode start op maandag 1 mei 2023 om 10:00 uur.

Informatie en aanvragen STAP-budget bij UVW

SLIM-subsidie voor praktijkleren

Kleine tot middelgrote mkb-organisaties kunnen samen of individueel de SLIM-subsidie aanvragen. De SLIM-subsidie is beschikbaar voor bijvoorbeeld het maken van ontwikkelplannen, onderzoek naar scholingsbehoeften, innovatieve leermethoden en voor praktijkleerplaatsen. Hierdoor is de SLIM-subsidie heel interessant voor zij-instromers. Er zijn verschillende subsidiebedragen beschikbaar.

Let op: op 1 maart 2023 start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt t/m 30 maart 17:00 uur.

Lees meer over de SLIM-subsidieregeling bij SZW

Subsidie voor laaggeletterde werknemers

Via de subsidie Tel mee met Taal 2021-2024 kunnen werkgevers een opleidingstraject aanbieden aan laaggeletterde werknemers om hun basisvaardigheden te verbeteren. 

Meer informatie over Tel mee met Taal bij DUS-I

Leeroverzicht

Het leeroverzicht is voor medewerkers die meer kennis over hun vak of beroep willen. Of mensen die werk zoeken en een opleiding willen doen. Op de website leeroverzicht.nl staat informatie over opleidingen en hoe ze die kunnen betalen. Ook kunnen ze zoeken naar een loopbaanadviseur in de buurt. ‘Leeroverzicht’ is onafhankelijk en een initiatief van de rijksoverheid, vakbonden en werkgevers- en opleidersorganisaties. De website is bedoeld om mensen te ondersteunen om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. 

Bekijk het leeroverzicht

Meer subsidie-overzichten