Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Investeren in ontwikkeling? Vraag subsidie aan!

Blijvend werken aan ontwikkeling is heel belangrijk voor de kwaliteit van werk, werkplezier en behoud van jeugdzorgmedewerkers. Dit kost tijd en geld. Er zijn verschillende subsidies beschikbaar om ontwikkeling te stimuleren. Wij informeren je graag over subsidiemogelijkheden.

Collega's vullen documenten in aan tafel

Subsidie versterken zeggenschap professionals

Met deze subsidie van het ministerie van VWS kun je tijd en ruimte creëren voor jeugdzorgprofessionals die aan de slag willen met het thema zeggenschap binnen hun organisatie. De professionals krijgen hierbij intensieve begeleiding van het Landelijk Actieplan Zeggenschap. Zo zijn er informatiebijeenkomsten ter ondersteuning bij de aanvraag en worden er geregeld bijeenkomsten gehouden om professionals te begeleiden bij de uitvoering van het actieplan. De loonkosten van deze professionals worden tijdens de subsidieperiode tot 50.000 euro vergoed. Werkgevers hebben hierin een eigen bijdrage van 25 procent. 

Geen subsidie, maar toch zeggenschap vergroten? Het Landelijk Actieplan Zeggenschap biedt hele handige tools en e-learnings ter ondersteuning. Let op: deze subsidie kan de jeugdzorgprofessional aanvragen van 20 november t/m 18 december 2023.

Meer weten? Bekijk de voorwaarden op DUS-I

Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg

De subsidie voor scholing via mbo-praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een medewerker die werkloos dreigt te worden.

Let op: deze regeling is tijdelijk gesloten. Je kunt weer een aanvraag indienen vanaf 1 december 2023.

Lees over de subsidie mbo-praktijkleren bij RVO

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student.

Let op: deze regeling is tijdelijk gesloten. Het meest recente aanvraagtijdvak liep van 2 juni t/m 15 september 2023.

Lees over de subsidieregeling praktijkleren bij RVO

STAP-subsidie voor branche-erkende scholing

Het STAP-budget is er voor iedereen die een OCW-erkende scholing wil volgen, of een onderdeel daarvan. Handig voor wie zich verder wil ontwikkelen.

De volgende aanvraagperiode start op 15 november 2023. Er is een totaalbedrag van 10 miljoen beschikbaar.

Meer informatie op STAP-budget.nl

SLIM-subsidie voor praktijkleren

Kleine tot middelgrote mkb-organisaties kunnen samen of individueel de SLIM-subsidie aanvragen. De SLIM-subsidie is beschikbaar voor bijvoorbeeld het maken van ontwikkelplannen, onderzoek naar scholingsbehoeften, innovatieve leermethoden en voor praktijkleerplaatsen. Hierdoor is de SLIM-subsidie heel interessant voor zij-instromers. Er zijn verschillende subsidiebedragen beschikbaar.

Op 1 september 2023 startte een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak liep t/m 28 september.

Lees meer over de SLIM-subsidieregeling bij SZW

Leeroverzicht

Het leeroverzicht is voor medewerkers die meer kennis over hun vak of beroep willen. Of mensen die werk zoeken en een opleiding willen doen. Op de website leeroverzicht.nl staat informatie over opleidingen en hoe ze die kunnen betalen. Ook kunnen ze zoeken naar een loopbaanadviseur in de buurt. ‘Leeroverzicht’ is onafhankelijk en een initiatief van de rijksoverheid, vakbonden en werkgevers- en opleidersorganisaties. De website is bedoeld om mensen te ondersteunen om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. 

Bekijk het leeroverzicht

SectorplanPlus voor opleidingsmogelijkheden

SectorplanPlus is een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt uitgevoerd via RegioPlus. Met deze subsidie kunnen organisaties in zorg en welzijn een extra impuls geven aan opleidingsmogelijkheden voor medewerkers. 

Ga naar het portaal van SectorplanPlus

Meer subsidie-overzichten