Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Investeren in ontwikkeling? Vraag subsidie aan!

Blijvend werken aan ontwikkeling is heel belangrijk voor de kwaliteit van werk, werkplezier en behoud van jeugdzorgmedewerkers. Dit kost tijd en geld. Er zijn verschillende subsidies beschikbaar om ontwikkeling te stimuleren. Wij informeren je graag over subsidiemogelijkheden.

Collega's vullen documenten in aan tafel

Subsidie versterken zeggenschap professionals

Met deze subsidie van het ministerie van VWS kun je tijd en ruimte creëren voor jeugdzorgprofessionals die aan de slag willen met het thema zeggenschap binnen hun organisatie. De professionals krijgen hierbij intensieve begeleiding van het Landelijk Actieplan Zeggenschap. Zo zijn er informatiebijeenkomsten ter ondersteuning bij de aanvraag en worden er geregeld bijeenkomsten gehouden om professionals te begeleiden bij de uitvoering van het actieplan. De loonkosten van deze professionals worden tijdens de subsidieperiode tot 50.000 euro vergoed. Werkgevers hebben hierin een eigen bijdrage van 25 procent. 

Geen subsidie, maar toch zeggenschap vergroten? Het Landelijk Actieplan Zeggenschap biedt hele handige tools en e-learnings ter ondersteuning.

De regeling is in 2022 voor het eerst uitgevoerd. De regeling wordt verlengd: in 2023 en 2024 kan nogmaals subsidie worden aangevraagd.

Meer weten? Bekijk de voorwaarden op DUS-I

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidie voor scholing via mbo-praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een medewerker die werkloos dreigt te worden.

De data van de aanvraagrondes in 2024 en 2025 worden op een later moment vastgesteld.

Lees over de subsidie mbo-praktijkleren bij RVO

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student.

Volgende startdatum: maandag 3 juni 2024.

Lees over de subsidieregeling praktijkleren bij RVO

SLIM-subsidie voor praktijkleren

Kleine tot middelgrote mkb-organisaties kunnen samen of individueel de SLIM-subsidie aanvragen. De SLIM-subsidie is beschikbaar voor bijvoorbeeld het maken van ontwikkelplannen, onderzoek naar scholingsbehoeften, innovatieve leermethoden en voor praktijkleerplaatsen. Hierdoor is de SLIM-subsidie heel interessant voor zij-instromers. Er zijn verschillende subsidiebedragen beschikbaar.

Op 1 maart 2024 is een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen gestart. Aanvragen kan tot donderdag 28 maart 2024 17:00 uur.

Lees meer over de SLIM-subsidieregeling bij SZW

Leeroverzicht

Het leeroverzicht is voor medewerkers die meer kennis over hun vak of beroep willen. Of mensen die werk zoeken en een opleiding willen doen. Op de website leeroverzicht.nl staat informatie over opleidingen en hoe ze die kunnen betalen. Ook kunnen ze zoeken naar een loopbaanadviseur in de buurt. ‘Leeroverzicht’ is onafhankelijk en een initiatief van de rijksoverheid, vakbonden en werkgevers- en opleidersorganisaties. De website is bedoeld om mensen te ondersteunen om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. 

Bekijk het leeroverzicht

SectorplanPlus voor opleidingsmogelijkheden

SectorplanPlus is een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt uitgevoerd via RegioPlus. Met deze subsidie kunnen organisaties in zorg en welzijn een extra impuls geven aan opleidingsmogelijkheden voor medewerkers. 

Ga naar het portaal van SectorplanPlus

Meer subsidie-overzichten