Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Maak werkgeluk bespreekbaar met het werkgelukspel

Verbinding, voortgang, impact en positiviteit zijn de vier pijlers die centraal staan in de gesprekcyclus van iHUB. Zo is werkgeluk op de agenda gezet. Om de gesprekken te ondersteunen, ontwikkelde Anne-Marije Tervooren het werkgelukspel.

Werkgelukspel Werkplezier werkt

Het werkgelukspel ondersteunt medewerkers en leidinggevenden tijdens de ontwikkel- en reflectiegesprekken. Maar het spel wordt voor veel meer gesprekken gebruikt. 

Gaandeweg ontdekten we dat het werkgelukspel veel meer deed!”
Anne-Marije Tervooren Werkgelukdeskundige

VVIP in de praktijk