Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Werkdruk en werkplezier

"Medewerkers vinden werkgeluk steeds belangrijker"

Verbinding, voortgang, impact en positiviteit. Dit zijn de vier pijlers van werkgeluk. Ze vormen de basis van het werkgelukmodel VVIP, dat een grote rol heeft gekregen in de gesprekscyclus van iHUB. Waarom is het belangrijk dat werkgeluk op de agenda staat? Anne-Marije Tervooren legt uit hoe VVIP medewerkers en werkgevers vooruithelpt.

Anne-Marije Tervooren

Even voorstellen: Anne-Marije Tervooren  

Anne-Marije Tervooren is Expert hr-cyclus en talentontwikkeling bij iHUB. Daarnaast is zij opgeleid tot werkgelukdeskundige. Haar missie? Werkgeluk van medewerkers bij iHUB aantoonbaar vergroten. Ze bedacht VVIP om werkgeluk vast onderdeel van gesprek te maken. 

VVIP-behandeling voor medewerkers 

Anne-Marije heeft altijd al interesse gehad in werkgeluk. Ook toen ze zelf als leidinggevende werkte in jeugdzorg. "Ik merkte dat de een meer werkgeluk ervaart dan de ander. En ik vroeg me af wat ik kon bijdragen om medewerkers meer geluk te laten ervaren in hun werk. Ik zag het in elk geval als mijn rol om hierover met ze in gesprek te gaan. Maar aan welke knoppen draai je dan vervolgens?"

Deze vraag werd beantwoord toen Anne-Marije een opleiding tot werkgelukdeskundige volgde en leerde wat helpt om werkgeluk te vergroten. Deze kennis 'vertaalde' ze tot het werkgelukmodel VVIP. "Deze afkorting staat voor de vier pijlers én verwijst naar medewerkers, die ik met een knipoog 'Very Valuable Important Persons' noem. Medewerkers zijn voor onder andere jeugdzorgorganisaties van onschatbare waarde en verdienen het om op de eerste plek te staan. Zonder hen kunnen we geen gezinnen helpen."

Wat zijn de pijlers van VVIP? 

Het model VVIP bestaat uit vier pijlers die bewezen effectief zijn in het vergroten van werkgeluk: 

  1. De V van Verbinding 
  2. De V van Voortgang 
  3. De I van Impact 
  4. De P van Positiviteit 
Lees meer uitleg over de vier pijlers

Werkgeluk werkt door!  

De afgelopen jaren is er een verschuiving gaande in wat medewerkers precies zoeken in hun werk. Anne-Marije: "Was vroeger vooral geld verdienen de drijfveer om te werken, tegenwoordig vinden mensen hun werkgeluk minstens zo belangrijk. Het maakt je als werkgever aantrekkelijker als je daar oog voor hebt. Medewerkers in jeugdzorg en onderwijs willen echt impact maken en hierdoor meer zingeving ervaren.”

De hr-expert benadrukt dat werkgeluk niet alleen medewerkers, maar ook werkgevers een boost geeft. “Als mensen werkgelukkig zijn, dan draagt dat bij aan minder verzuim, minder verloop, betere samenwerking en een hogere cliënttevredenheid. Immers: als je gelukkig bent in je werk, dan straal je dat uit.” Tegelijkertijd ziet Anne-Marije ook dat de werkdruk bij medewerkers heel hoog is. "Met werkgeluk alleen los je dat niet op, daar is meer voor nodig. Wel kan werkgeluk je veerkrachtiger maken. Bijvoorbeeld als je verbinding met je collega's ervaart, je gelooft in wat je doet, je elke dag stappen zet en er ook ruimte is om samen te lachen." 

Oog hebben voor werkgeluk maakt je als werkgever aantrekkelijker."
Anne-Marije TervoorenExpert hr-cyclus en talentontwikkeling bij iHUB

VVIP zet werkgeluk blijvend op de agenda 

Werkgeluk is geen trucje, maar iets wat verankerd moet worden in de cultuur van de organisatie. Daarom heeft iHUB VVIP een centrale plek gegeven in de jaarlijkse gesprekscyclus. "Dat was een gezamenlijk proces", vertelt Anne-Marije. "VVIP is ontstaan met inbreng van medewerkers, regiodirecteuren en leidinggevenden tijdens inspiratiesessies en bijeenkomsten." Inmiddels is de ontwikkeling afgerond en zijn alle 2.800 medewerkers van iHUB bekend met VVIP.

Iedereen bij iHUB heeft het magazine Gesprekcyclus en werkgeluk ontvangen. Daarnaast is het personeelssysteem erop aangepast en zijn er werkgelukformulieren beschikbaar. Ook kunnen leidinggevenden meedoen aan trainingen. Anne-Marije: "De eerste reacties zijn positief. We merken dat medewerkers blij zijn dat werkgeluk blijvend op de agenda komt te staan. Wanneer het gesprek hierover in mijn ogen geslaagd is? Als medewerkers zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen door hun leidinggevende. En als ze gedreven zijn om met hun ontwikkeldoelen aan de slag te gaan." 

Werkplezier werkt!   

VVIP maakt onderdeel uit van Werkplezier werkt! Hierin gaat Jeugdzorg werkt! met meerdere initiatieven uit de praktijk aan de slag om het werkplezier voor jeugdzorgmedewerkers op de kaart te zetten. Binnen Werkplezier werkt! volgen we Anne-Marije en VVIP. Zo heeft zij een kaartspel bedacht om het VVIP-gesprek te ondersteunen. Jeugdzorg werkt! deelt de voortgang met een reeks praktijkvoorbeelden, tips en tools over VVIP.