Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Werkdruk en werkplezier

Hoe zet je werkgeluk centraal in de gesprekscyclus?

Bij iHUB staat werkgeluk altijd op de agenda. Hoe? Door het onderwerp structureel een plek te geven in de hernieuwde gesprekscyclus tussen medewerkers en leidinggevenden. Dit gebeurt met behulp van het werkgelukmodel VVIP, dat staat voor verbinding, voortgang, impact en positiviteit. Lees hoe een gesprekscyclus met werkgeluk als middelpunt eruitziet.

Anne Marije Tervooren

Waaruit bestaat de gesprekscyclus van iHUB?

De gesprekscyclus bij iHUB bestaat uit twee gesprekken per jaar: het ontwikkelgesprek en het reflectiegesprek. Daarnaast zijn er gesprekken die je in de waan van de dag voert over het dagelijks werk. 

Het ontwikkelgesprek 

In het ontwikkelgesprek bespreken medewerkers met hun leidinggevende hoe ze hun persoonlijke ontwikkeling, hun vakmanschap en de organisatie willen versterken. Samen maken ze de doelen concreet en maken ze afspraken over opvolging.

Het reflectiegesprek

In het reflectiegesprek gaat het om terugblikken, reflecteren en vooruitkijken. Medewerkers bepalen samen met hun leidinggevende wat ze willen bespreken. Bijvoorbeeld doelen, persoonlijke ambities of samenwerking. Doel is het voorbereiden van groei en perspectief voor het komende jaar.

De continue dialoog

Naast het ontwikkelgesprek en het reflectiegesprek zijn er ook nog gesprekken die medewerkers en leidinggevenden in de waan van de dag voeren over het dagelijks werk. Ze gaan over alles wat er op dat moment toe doet: functioneren, wat er goed gaat, wat minder gaat, hoe medewerkers in hun vel zitten en tegen welke problemen ze aanlopen. Bij iHUB heet dit de continue dialoog.

Anne-Marije Tervooren, Expert hr-cyclus en talentontwikkeling bij iHUB: "In de gesprekcyclus gaan we uit van onze medewerkers. Hun ontwikkelwensen, functioneren, vakmanschap en ambities komen aan bod. Het eigenaarschap ligt vooral bij hen. Waar ben ik goed in, wat wil ik leren en wie of wat heb ik nodig? Ze leggen hun persoonlijke doelen vast in een ontwikkelplan. Zo zitten medewerkers zélf aan het stuur en hebben leidinggevenden een meer sturende rol."

Lees het interview met Anne-Marije over VVIP

Hoe komt werkgeluk in de gesprekscyclus aan bod?

Werkgeluk heeft onder meer een positief effect op vitaliteit, voortgang, ontwikkeling en plezier van medewerkers. Maar dat niet alleen: het draagt ook bij aan het succes van de organisatie en aan tevreden kinderen, jongeren én gezinnen. Om werkgeluk onderdeel te maken van de organisatiecultuur is het belangrijk om er echt aandacht voor te hebben. Daarom staat iHUB in beide gesprekken actief stil bij het onderwerp. Dit gebeurt met vier pijlers die bewezen effectief zijn in het vergroten van werkgeluk. 

Hieronder lees je een toelichting per pijler en welke vragen medewerkers zichzelf kunnen stellen.

Pijler 1: Verbinding

Verbinding staat voor je verbonden voelen met je collega’s, leidinggevende en cliënten. Hoe is jouw relatie met hen? Het is belangrijk dat je in deze relaties jezelf kunt zijn. Lukt dat? Is er ruimte voor diversiteit? Verbinding staat ook voor het verbonden voelen met de visie en waarden van je organisatie.

Pijler 2: Voortgang

Voortgang boeken gaat over voortgang ervaren in je werk en in je ontwikkeling. Het behalen van doelen zodat je voldoening krijgt. Het gaat ook om jouw vakmanschap; om taakgerelateerde voortgang, persoonlijke groei, de benodigde (vereiste) competenties voor je functie en over autonomie en eigenaarschap.

Pijler 3: Impact

Impact maken gaat over zin- en betekenisgeving. Hoe kan jij een positieve bijdrage leveren aan jouw functie, team, locatie en aan de organisatie? Op welke manier draag jij bij aan de visie en missie?

Pijler 4: Positiviteit

Positiviteit gaat over positieve energie, je vitaal voelen en goed in je vel zitten. Je gezien en gewaardeerd voelen. Doen wat je leuk vindt vanuit de werkinhoud en doen wat je goed kan. Maar ook over samen lachen.

Lees meer in het VVIP-magazine Gesprekscyclus en werkgeluk

Werkplezier werkt!

VVIP maakt onderdeel uit van Werkplezier werkt! Hierin gaat Jeugdzorg werkt! met meerdere initiatieven uit de praktijk aan de slag om het werkplezier voor jeugdzorgmedewerkers op de kaart te zetten. Binnen Werkplezier werkt! volgen we Anne-Marije en VVIP. Zo heeft zij een kaartspel bedacht om het VVIP-gesprek te ondersteunen. Jeugdzorg werkt! deelt de voortgang met een reeks praktijkvoorbeelden, tips en tools over VVIP.