Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Zij-instroom

Mini-college veranderkundige aanpak AlleKansenBenut!

Er is best veel belangstelling om te komen werken in jeugdzorg. En werkgevers staan te springen om goede mensen. Toch lijken geïnteresseerden en werkgevers niet bij elkaar te komen. Waar ligt dat aan? En hoe kunnen we dat oplossen? Deze vragen stonden aan de basis van AlleKansenBenut!. Veranderkundige en programmaleider Dayenne Schuring vertelt in een mini-college meer over de aanpak. Lees hier de samenvatting.

AKB Minicollege veranderkundige aanpak Dayenne Schuring

Dit mini-college was onderdeel van het programma van het Jaarcongres AlleKansenBenut 2022. Wil je de presentatie liever terugkijken? Bekijk dan de opname via de link hieronder. 

Bekijk de videoregistratie

Wat een broccoli te maken heeft met de gekozen aanpak

Dayenne vertelt dat er vooraf goed is nagedacht over de inrichting van het programma AlleKansenBenut! om zo toekomstbestendige antwoorden te krijgen op de vragen. Er werd gekozen voor een antropologische veranderkundige aanpak. Hierbij staan de reis en de ervaringen die je opdoet centraal. Om vanuit daar te bekijken wat er precies nodig is. Wat een broccoli hiermee te maken heeft? Dayenne legt uit dat deze groente symbool staat voor hoe antropologen kijken naar de werkelijkheid. Als je kijkt, zie je dat de broccoli bestaat uit een groene, wolkige structuur. Als je een roosje afbreekt, dan zie je diezelfde groene, wolkige structuur.. Als je daar vervolgens weer een steeltje van afbreekt, dan zie je opnieuw hetzelfde. Wat je in het groot ziet, is er ook in het klein. En wat je in het klein ziet, zegt wat over dat grote.

Broccoli als symbool antropologische veranderaanpak
De broccoli staat symbool voor de antropologische veranderkundige aanpak.

Inzicht in patronen via scan- en adviestrajecten

Met deze broccoli in gedachten ging het programmateam aan de slag met de eerste stap van de aanpak: analyse en duiden. Dit gebeurde via zogeheten scan- en adviestrajecten. In duo’s van twee deskundigen werden ruim honderd mensen binnen vijftien organisaties geïnterviewd. Het ging om medewerkers in uiteenlopende functies en verschillende soorten jeugdhulporganisaties door het hele land. En om zo'n tien tot vijftien gesprekken per organisatie. Na afloop van alle interviews kwam het Deskundigenteam bij elkaar voor een nabespreking. Op basis van de gesprekken en perspectieven lukte het om inzicht te krijgen in de patronen (lees: broccoli) van een organisatie. Wat is de kracht van de organisatie? Wat zijn belemmeringen? En wat is een passende volgende stap? Het Deskundigenteam bracht daar vervolgens een advies over uit. 

Uit álle gesprekken kwam naar voren dat er vertrouwen is in de meerwaarde van zij-instromers en herintreders voor onze branche.
Dayenne SchuringVeranderkundige en programmaleider AlleKansenBenut!

Landelijk beeld van krachten en knelpunten

Uit de scan- en adviestrajecten kwam een goed landelijk beeld naar voren. Dayenne benoemt één hele duidelijke kracht en twee knelpunten.

Kracht: vertrouwen in meerwaarde 

Dayenne benadrukt dat uit álle gesprekken naar voren kwam dat er vertrouwen is in de meerwaarde van zij-instromers en herintreders voor onze branche. Ze brengen andere kennis, kunde en ervaring met zich mee, wat zorgt voor meer diversiteit. Hierdoor voegen zij kwaliteit toe en zijn daarom een welkome aanvulling in bestaande teams. 

Sheet met beknopt overzicht van knelpunten
De knelpunten in beeld.

Knelpunt: financiële draagkracht

De draagkracht van de meeste jeugdhulporganisaties bleek gering. Zij staan onder druk door het hoge verloop, het hoge verzuim en de hoge werkdruk. Financiële middelen gaan bijna altijd hierheen. Tegelijkertijd vragen zij-instromers iets van werkgevers. Zij zijn niet meteen declarabel en fulltime inzetbaar. Investeren is nodig, maar dit moet je als organisatie dan wel kunnen doen. 

AlleKansenBenut! is over dit probleem in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met als voorlopige uitkomst een stimuleringsregeling voor gecertificeerde instellingen. 

Knelpunt: voldoende kennis en kunde werkgever

Er waren ook veel vragen over wat er allemaal komt kijken bij een zij-instromer. Wat mag en kan een zij-instromer wel en niet doen? En wie is waar verantwoordelijk voor? Daarnaast vertelt Dayenne dat in contracten van inkooporganisaties vaak staat dat het werk gedaan moet worden door iemand die hbo- of wo-geschoold is én met een SKJ-registratie. Dan is er geen ruimte meer voor de zij-instromer.

Het Deskundigenteam van AlleKansenBenut! zet zich om deze kennis en kunde te vergroten. Dit gebeurt op allerlei manieren. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Organiseren van landelijke en regionale themabijeenkomsten voor onder andere zij-instromers, lokale teams, zorgaanbieders, gecertificeerde instellingen en de inkoopregio's van gemeenten. 
  • Meekijken met en adviseren van werkgevers bij vragen, zoals: Hoe dien ik een financiële aanvraag in bij gemeenten? Of: Hoe schaal ik een zij-instromer in?
  • Gesprekken voeren met het SKJ, die op basis van de geluiden uit het werkveld een opleidingsregister ontwikkelde en een voorlichting voor inkooporganisaties.
Stop je energie in kleine dingen, doe die heel goed en vertel erover.
Dayenne SchuringVeranderkundige en programmaleider AlleKansenBenut!

Doen en delen kan leiden tot domino-effect in branche

Tot slot laat Dayenne een filmpje zien dat illustreert wat voor een effect 'doen' heeft en ze trekt hierbij een parallel met de broccoli, waarbij je een beweging in gang zet van klein naar groot. AlleKansenBenut! gelooft in 'viral change'. Stop je energie in kleine dingen en doe die heel goed. Zorg dat je daarover vertelt, zodat je het van elkaar kunt overnemen. Blijf dat op die manier doen. Zo ontstaat er een soort domino-effect. Dan is zo'n verandering geen grote, ingewikkelde stap met heel veel activiteiten. Maar juist een logische beweging die vanzelf gaat rollen in de organisatie.

Over AlleKansenBenut!

Met het programma AlleKansenBenut! zet Jeugdzorg werkt! zich in om jeugdzorgorganisaties inzichten en tools te bieden om de groeiende groep zij-instromers en herintreders zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten voor hun organisatie. Zo krijgen de (nog) niet SKJ-geregistreerde professionals de kans om zich binnen een organisatie optimaal te ontwikkelen én op de lange termijn een duurzame bijdrage te blijven leveren.

AlleKansenBenut! adviseert en ondersteunt individuele organisaties bij het succesvol inzetten van zij-instromers en herintreders en organiseert themabijeenkomsten voor verschillende doelgroepen binnen jeugdzorg. Daarnaast heeft het programma AlleKansenBenut! het Deskundigenteam AlleKansenBenut! samengesteld met verschillende expertises voor individuele vragen aan deskundigen.   

AlleKansenBenut! is een programma van Jeugdzorg werkt!

Alles over AlleKansenBenut!

Meer over dit onderwerp

Deskundigenteam

AlleKansenBenut!

Meer weten? Neem contact op!

OKP

Meer weten? Neem contact op!