Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Achterbannen stemmen in met nieuwe Cao Jeugdzorg

17 mei 2022

De cao-onderhandelaars bereikten in april een onderhandelaarsakkoord. Dat is voorgelegd aan de leden van de werkgeversvereniging Jeugdzorg Nederland en de leden van de vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en FBZ. Zij hebben allemaal ingestemd en er is nu sprake van een cao-akkoord.

Cao-tafel Jeugdzorg 2022

Wat gebeurt er nu verder?

  1. De afspraken over salaris zijn verwerkt in de salaristabellen. Download deze onderaan de pagina.
  2. Alle cao-afspraken worden nu verwerkt in de cao-tekst. Zodra deze klaar is, wordt de tekst op deze site geplaatst. Hou de socials en nieuwsbrief in de gaten.
  3. De cao wordt aangemeld bij het Ministerie van SZW. Bij hen wordt ook een AVV-verzoek ingediend zodat de cao-afspraken bindend zijn voor de gehele sector.
  4. Cao-partijen gaan aan de slag met de uitwerking van de projecten en verkenningen.

    Downloads