Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Bonden en werkgevers bereiken cao-akkoord jeugdzorg tot en met 2023

12 apr 2022

Een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor medewerkers in jeugdzorg. Dat bereikten de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland op 11 april. In het akkoord stellen ze een stapsgewijze loonsverhoging van 8 procent voor.

logo cao jz

Loonsverhoging van 8 procent en meer

In het onderhandelaarsakkoord is een looptijd voor de nieuwe cao tot en met 31 december 2023 afgesproken en is de loonstijging in totaal 8 procent. 

  • 2 procent in 2021
  • 3 procent in 2022
  • 3 procent in 2023

Ook hebben cao-partijen een eenmalige uitkering van 250,- euro afgesproken voor medewerkers die per 1 januari 2022 in dienst waren.

Andere belangrijke onderwerpen waarover afspraken zijn gemaakt, zijn bijvoorbeeld: 

  • werkdruk, werkplezier en veilig werken
  • Individueel keuzebudget
  • reiskosten en thuiswerken
  • verhoging van de stagevergoeding
  • afspraken over duurzame inzetbaarheid, verlofsparen, eerder uittreden en de generatieregeling
  • onderzoek naar de invoering van een jaarurensystematiek
  • een studieafspraak over het functieboek en ervaringsdeskundigheid 

De cao-partijen gaan deze nieuwe afspraken invoeren. Een aantal afspraken werkt het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! uit. Zij zorgt voor goede voorbeelden, uitvoerbare en effectieve aanpakken en inspiratie en kennisdeling over werkdruk en werkplezier. Werkgevers en leden van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen ook bij Jeugdzorg werkt! terecht voor vragen en ondersteuning.

Positieve sfeer en een goed resultaat

De cao-partijen zijn tot goede afspraken gekomen. Wat zeggen de onderhandelaars zelf over dit onderhandelaarsakkoord? 

We hebben laten zien wat bereikt kan worden met collectieve actie. We zijn gehoord en dat resulteert nu in een pakket van enkele zeer vooruitstrevende arbeidsvoorwaarden.
Maaike van der AarFNV Zorg & Welzijn
De afspraken die we nu hebben gemaakt doen recht aan de grote inzet van medewerkers in de jeugdzorg.
Paul van der LindenJeugdzorg Nederland
Dit is eindelijk goed nieuws voor de jeugdzorgwerkers. We hebben goede afspraken gemaakt over het salaris en vergoeding van dienstreizen. Dit biedt perspectief en respect voor de jeugdzorgwerkers.
Lilian de GrootFBZ
Een mooie stap in de goede richting, want het is keihard nodig om de sector aantrekkelijker te maken.
Albert SpiesekeCNV Zorg & Welzijn

Meer informatie lees je in de nieuwsberichten van de andere cao-partijen die onderaan dit nieuwsbericht staan.

Hoe nu verder?

Dit onderhandelaarsakkoord bespreken de partijen met hun achterban. Als zij hiermee akkoord gaan, is de nieuwe cao een feit. Dat zal rond half mei zijn. 

Hou onze website in de gaten voor de nieuwe tekst van de cao en de nieuwe salaristabellen. 

Handige Links