Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Informatieschat regionale arbeidsmarkt en werkbeleving

13 jul 2021

Hoe staat het met de arbeidsmarkt en werkbeleving van jeugdzorg in jouw regio? Is het aantal banen bijvoorbeeld gestegen? En het verzuim gedaald? Deze en meer informatie vind je in de databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): StatLine.

Medewerker analyseert infographic met onderzoeksresultaten

En er is veel meer mogelijk. Je kunt de gegevens van jouw regio met die van andere regio’s vergelijken en eens dieper duiken in bijvoorbeeld de in- en uitstroomcijfers van jouw regio en andere regio’s.

Handige links