Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Loonsverhoging 2021 in nieuwe Cao Jeugdzorg

15 jun 2022

In het cao-akkoord Jeugdzorg is een loonsverhoging afgesproken voor 2021. Dit blijkt achteraf moeilijk te regelen. Dit heeft met het afgesloten belastingjaar te maken.

Geld (eurobiljetten)

De oplossing voor de loonsverhoging in 2021

Een loonstijging over 2021 bleek onnodig veel administratie op te leveren. Het afgesloten belastingjaar 2021 moet hiervoor worden heropend.

De cao-partijen hebben in overleg de volgende afspraken gemaakt:

  • De 2% loonsverhoging over 2021 wordt in 2022 als een eenmalige uitkering uitbetaald, inclusief eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en arbeidsmarkttoeslag.
  • Je hebt recht op een eenmalige uitkering als je in 2021 onder de Cao Jeugdzorg hebt gewerkt. Je huidige werkgever betaalt deze eenmalige uitkering als je daar nog steeds in dienst bent. Je vorige werkgever betaalt deze uitkering als je daar heel 2021 hebt gewerkt. En beide werkgevers betalen deze eenmalige uitkering als je in 2021 voor een deel bij de ene en voor een deel bij de andere werkgever in dienst was.
  • Heb je heel 2021 voor een andere werkgever gewerkt? Dan betaalt je vorige werkgever de eenmalige uitkering. 
  • Volgens de cao-afspraken is de loonsverhoging voor 2022 eerst een stijging van 2% en daarna een stijging van 3%. Samen is dit een loonsverhoging van 5,06% per 1 januari 2022. In de nieuwe salaristabellen van de Cao Jeugdzorg is deze verhoging opgenomen.

De officiële afspraken 

Deze afspraken zijn in de cao-tekst opgenomen: 

In het akkoord is een looptijd voor de nieuwe cao tot en met 31 december 2023 afgesproken en zijn de volgende afspraken over loon opgenomen: 

  • een eenmalige uitkering van 2 procent over 2021
  • 5,06 (2%+3%) procent per 1 januari 2022 (zie hiervoor de salaristabel cao jeugdzorg per 1-1-2022)
  • in juli 2022 ontvangen alle werknemers, in dienst op 1 januari 2022, een eenmalige uitkering van bruto €250,00. 
  • 3 procent per 1 januari 2023 

De eenmalige uitkering 2021 wordt inclusief eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en arbeidsmarkttoeslag toegekend aan iedereen die in 2021 onder de Cao Jeugdzorg heeft gewerkt.

Handige link