Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Werkdruk en werkplezier

Stappenplan werkdruk

Stap voor stap werken aan minder werkdruk. Dat vraagt om een goed plan. Hoe begin je?

Stap voor stap

Werkdruk gaat vaak samen met een machteloos gevoel: ‘het overkomt me en ik kan er niets aan veranderen.’ Door medewerkers direct bij de start te betrekken bij de aanpak van werkdruk krijg je oplossingen waar medewerkers in geloven en merken ze dat ze zelf invloed hebben. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Welke stappen doorloop je bij de aanpak van een incidenteel probleem rond werkdruk? Signaleren, inzicht verdiepen, maatregelen bedenken, invoeren en evalueren. Een structurele en preventieve aanpak van werkdruk vraagt ook blijvende aandacht voor ‘beleid ontwikkelen’ en ‘voorlichting, training & continue maatregelen organiseren’. Op die manier borg je de brede aanpak van werkdruk in je organisatie en ben je er op tijd bij als de werkdruk opnieuw dreigt op te lopen.

Teams nemen hun vrijheid en ruimte voor initiatief. Zo stimuleert deze aanpak eigenlijk ook hun zelfstandigheid. En als ze om ondersteuning vragen, dan gaan we er meteen op af!
Inge KroezenBeleidsmedewerker

Praktijkvoorbeeld: bij Jarabee zijn de teams aan zet 
 

Aanpak

Instellen van een teamformat voor werkdruk en werkplezier. Thema's die teams kunnen gebruiken zijn bijvoorbeeld: regelruimte, werkprocessen, veiligheid, ondersteuning vragen, krijgen en nemen, gezonde balans, verwachtingen, communicatie en cultuur. 

Aanleiding om hier voor te kiezen?

De uitkomst van het medewerkerstevredenheidsonderzoek: hoge tevredenheid en bevlogenheid maar ook hoge werkdruk. Een werkgroep van twee beleidsmedewerkers en een personeelsadviseur maakten daarom een rondgang langs alle teams.

De werkgroep inventariseerde wat er speelde rond werkdruk en werkplezier. En moedigde teams aan om zelf oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld een formulier digitaliseren in plaats van elke keer met de hand invullen, de bereikbaarheid in balans brengen met de werk-privésituatie, kijken naar verdeling in werk van collega's onderling of afspraken maken om elkaar minder te mailen. Het lijken wellicht kleine verbeteringen, maar het signaal was duidelijk: veel problemen kun je samen oplossen. Daarnaast zijn er ook organisatiebrede verbeteringen genomen.

Tijdens de rondgang kwam het idee voor de volgende stap: de teams vragen om een teamplan rond werkdruk/werkplezier te maken, en hen hierbij te ondersteunen met een format.

Wat is er bereikt?

  • Door de teamfocus gaan medewerkers makkelijker met elkaar in gesprek over werkdruk en werkplezier en durven ze ondersteuning te vragen. Voorheen gingen ze dat uit de weg.
  • Snel en concreet resultaat: oplossingen voor laaghangend fruit.
  • Het format zorgt voor een gestructureerde aanpak waarbij geen stappen worden overgeslagen.
  • Door oplossingsgericht te werken is er een mooie verandering in gang gezet, nog vóór het plan op tafel lag. 

Wat zijn succesfactoren?

  • Eerst met medewerkers in gesprek, dan een plan. 'Medewerkers willen gehoord worden. Het heeft echt geholpen eerst te luisteren en meteen iets te doen met de reacties. Participatie is superbelangrijk.' 
  • Aandacht voor werkplezier. Een sessie over werkgeluk: creativiteit, ontspanning en energiegevers. 'Heerlijk, even iets anders', was de reactie. 

Handige links

Contact