Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Werkdruk

Werkdruk ontstaat als de hoeveelheid werk (belasting) groter is dan het draagvermogen van de medewerker (belastbaarheid). Maar ook als een medewerker niet lekker op zijn of haar plek zit of als iemand zich onvoldoende kan ontwikkelen. Voor jou als werkgever in jeugdzorg zijn er verschillende tools beschikbaar om werkdruk te verlagen en het werkplezier van je werknemers te verhogen.

Verzuim

Zelfinspectie voor werkdruk in jeugdzorg  

Met de drie Zelfinspecties van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meet je of je genoeg doet om werkdruk en ongewenst gedrag (bijvoorbeeld pesten en agressie) tegen te gaan. 

Cao-afspraken rondom werkdruk in jeugdzorg 

In de Cao Jeugdzorg staan afspraken die de cao-partijen hebben gemaakt om de werkdruk te verlagen en werkplezier te verhogen. Daarin hebben cao-partijen opgenomen dat er geen landelijk beleid wordt opgelegd, maar dat iedere organisatie, werkgever samen met de ondernemersraad (or), de opdracht heeft om beleid te maken en uit te voeren. Dit heeft geleid tot diverse aanpakken.

Werkdruk, eigen regie en autonomie 

Werkdruk is anders voor iemand die werkt op de financiële administratie dan voor een gezinsvoogd of jongerenwerker in de wijk. Uit onderzoek blijkt dat autonomie en meer regie over je eigen werk een belangrijke rol spelen bij de ervaring van werkdruk. Links naar relevant onderzoek over dit onderwerp staan onderaan de pagina.  

Arbocatalogus en Risicomonitor 

In de Arbocatalogus staan oplossingen en aanbevelingen voor veelvoorkomende arborisico’s in jeugdzorg. In het onderdeel werkdruk lees je hier meer over. 

Het is wettelijk verplicht om een actuele risico-inventarisatie op het gebied van arbeidsomstandigheden te hebben. De Risicomonitor ondersteunt jou als werkgever bij deze verplichting. Met een risico-inventarisatie heb je alle risico's op het gebied van arbeidsomstandigheden op een rij.  

Deel tips en ervaringen met andere jeugdzorgorganisaties  

We zijn benieuwd naar ervaringen van werkgevers in jeugdzorg met het thema werkdruk. Heb je een goed voorbeeld? Meld dit bij ons en we houden bijvoorbeeld een interview voor op deze site.  

Handige links

Berry Tijhuis

Branchespecialist Jeugdzorg werkt!

Meer weten? Neem contact op!

nog geen foto

Meer weten? Neem contact op!