Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Subsidie EVC-procedure jeugd- en gezinsprofessional

Werken er in jouw jeugdzorgorganisatie jeugd- en gezinsprofessionals die een Erkenning van Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure) hebben gevolgd, die nu volgen of deze nog gaan volgen? Of ben je je eigen werkgever? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie: een vergoeding voor deelname aan de EVC-procedure vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional.

Met plezier samen werken

Het subsidieloket van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert de regeling uit. Op de pagina van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) vind je alle informatie en het aanvraagformulier. De link vind je onderaan de pagina.  

Voor wie is de subsidieregeling? 

De subsidie is bedoeld voor de groep jeugd- en gezinsprofessionals die bij de invoering van registratie niet waren geschoold op minimaal hbo-niveau, maar wél werkten op dat niveau. Deze jeugdzorgmedewerkers konden zich registreren en kregen een EVC of een advies. Na afronding hiervan kunnen zij zich hiermee herregisteren in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit kan met hulp van een vakbekwaamheidsbewijs door het succesvol afronden van de EVC-procedure vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional.  

Hoe werkt de subsidieregeling?  

De EVC-kandidaten die in aanmerking komen voor subsidie en hun werkgevers krijgen bericht over de subsidieregeling via het SKJ. Je kunt subsidie aanvragen als de deelnemende jeugdprofessional een EVC-traject volgt, nog gaat volgen of heeft gevolgd en hij/zij:  

  • Zich tussen 1 januari en 31 maart 2018 heeft aangemeld voor de kamer jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ en een EVC-advies voor herregistratie van het SKJ ontving. 
  • Tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 een aanvraag tot inschrijving in de kamer jeugd- en gezinsprofessional van het SKJ heeft ingediend. En een SKJ-advies ontving: ingeschreven onder de voorwaarde dat bij de eerste herregistratie scholing op het niveau van passend hoger beroepsonderwijs is voltooid en uiterlijk 1 maart 2023 is gestart met de EVC- procedure. 
  • Zich tot 1 april 2023 kan herregistreren met een passend diploma op hbo-niveau of met het vakbekwaamheidsbewijs vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. 
  • Uiterlijk 1 maart 2023 is gestart met de EVC-procedure. 
  • De EVC-procedure volgt bij een van de erkende EVC-aanbieders. 

Hoe hoog is de subsidie voor de EVC-procedure?  

De subsidie is € 450,- per EVC-procedure. Per jeugdprofessional wordt één keer subsidie verstrekt.  

Let op: je krijgt geen subsidie als je voor deelname van de jeugdprofessional aan de EVC-procedure vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional eerder subsidie hebt ontvangen. Bijvoorbeeld in het kader van SectorplanPlus of de tegemoetkomingsregeling EVC-jeugd- en gezinsprofessional 2018. 

Goed om te weten: termijnen van aanvragen, verlening en vaststelling 

  • Jeugdprofessionals kunnen voor EVC-procedures die lopen tot en met 1 augustus 2023 een subsidieaanvraag indienen. Zij ontvangen binnen 22 weken een vaststellingsbesluit van DUS-I. 
  • Zzp’ers en jeugdzorginstellingen die voldoen aan de de-minimusvoorwaarden kunnen voor EVC-procedures, die hebben plaatsgevonden tot en met 1 augustus 2023, een subsidieaanvraag indienen. Zij ontvangen binnen 22 weken een vaststellingsbesluit van DUS-I. 
  • Zzp’ers en instellingen die subsidie aanvragen voor nog te starten EVC-procedures kunnen dit tot en met 1 maart 2023 doen. Zij ontvangen binnen 13 weken van DUS-I een verleningsbesluit.  
  • Is de totale subsidie minder dan € 25.000,-? Dan staat in het verleningsbesluit wanneer je welke gegevens ter verantwoording moet aanleveren.  
  • Is het het subsidiebedrag hoger dan € 25.000,-? Dan moet je voor 1 augustus 2023 een verzoek tot vaststelling indienen. Je ontvangt vervolgens binnen 22 weken een vaststellingsbesluit van DUS-I. 

Vragen over de subsidieregeling?  

Neem contact op met het EVC-loket. Dit kan via 085-1051850 of evc-loket@fcb.nl  

Handige links