Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Verzuim- en verloopcijfers bij gecertificeerde instellingen in jeugdzorg

Jeugdzorg werkt! heeft onderzoek gedaan naar het verzuim en de uitstroom van medewerkers binnen gecertificeerde instellingen (GI's) in jeugdzorg. De uitkomsten van de peiling zijn nu beschikbaar.

Medewerker analyseert onderzoeksrapport

Vragenlijst

In de periode van 20 oktober tot en met 26 november 2022 hebben wij gegevens verzameld bij de GI’s. Hiervoor ontwikkelden wij in samenspraak met een aantal instellingen een korte vragenlijst. De vragen sloten zoveel mogelijk aan bij de manier waarop de organisaties zelf informatie vastleggen.

Uitkomsten

Twaalf organisaties zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze monitor. Tien hebben deelgenomen door de hele vragenlijst in te vullen. Dit is een respons van 83 procent. Bekijk de uitkomsten in de Monitor verzuim en uitstroom gecertificeerde instellingen:

Download het rapport

Meer lezen

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!