Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Zo organiseer je een KNALdag

Werken aan taken die écht moeten gebeuren, maar waar je steeds niet aan toekomt. Daar is de KNALdag voor bedoeld. Na deze dag kun je ze eindelijk afvinken van je actielijst. Met als resultaat: meer rust, meer overzicht én meer ruimte in je hoofd. Wil jij dit ook voor jou en je team? Lees hoe je een KNALdag organiseert en download de bijbehorende tools.

KNALbox visual algemeen

Bedenk met wie je de KNALdag wilt doen

Je kunt een KNALdag organiseren met je hele team, maar ook met een paar collega’s. Voordeel van een KNALdag in groepsverband is dat je de kracht van samen ervaart. Je stimuleert en steunt elkaar, en leert van elkaar hoe je bepaalde taken slimmer en efficiënter kunt aanpakken. Ook helpt het als andere deelnemers weten wat jij persoonlijk met de KNALdag wilt bereiken. Zo vergroot je de kans dat je jouw taken succesvol uitvoert. En door knelpunten te delen, ervaar je bovendien dat je niet de enige bent die ze ervaart. 

Bepaal samen wie de KNALdag gaat coördineren

Het is handig om het organiseren en coördineren van een KNALdag met twee personen op te pakken. Deze ‘KNALcoördinatoren’ zorgen ervoor dat alle randvoorwaarden op orde zijn om de KNALdag zo goed mogelijk te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan een geschikte ruimte regelen, een planning maken en de tijd bewaken. De KNALcoördinatoren houden daarnaast ook bij hoe het staat met de doelen van alle deelnemers. Wat willen zij bereiken tijdens de KNALdag en welke vooruitgang boeken zij?

Vier tips voor de KNALcoördinatoren

1. Zorg voor een geschikte ruimte, waar iedereen ongestoord kan werken.
2. Las pauzes in voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning.
3. Stel verhelderende vragen aan de deelnemers over hoe ze hun volgende taak willen aanpakken. 
4. Maak vooraf een planning met checkmomenten, focuswerkblokken en pauzes.

Organiseer je KNALdag rondom focuswerkblokken

Een KNALdag heeft het meeste effect als je werkt met focuswerkblokken. Dit zijn blokken van 50 0f 60 minuten, waarin iedereen in stilte en concentratie kan werken. Dat wil zeggen: ongestoord en zonder afleiding van bijvoorbeeld je telefoon of collega’s. Zo voorkom je energieverlies door onderbrekingen. Ook werken aan één taak tegelijkertijd zorgt ervoor dat je in een flow komt, waarin je meters maakt om je doelen te bereiken. 

Wil je aan de slag met een KNALdag? Download de tools hieronder voor een goede start!

De KNALbox

Werkplezier werkt! 

De KNALbox maakt onderdeel uit van Werkplezier werkt! Hierin gaat Jeugdzorg werkt! met meerdere initiatieven uit de praktijk aan de slag om het werkplezier voor jeugdzorgprofessionals op de kaart te zetten. Binnen Werkplezier werkt! volgen we Alexander en de KNALdag en houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Werkplezier werkt!

Berry Tijhuis

Branchespecialist Jeugdzorg werkt!

Meer weten? Neem contact op!

Foto Berry Tijhuis

Meer weten? Neem contact op!