Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Werkdruk en werkplezier

“Interactieve tafel helpt gesprek op gang"

Hoe maak je lastige thema’s makkelijker bespreekbaar? Marten Goudzwaard, projectleider Innovatie bij Youké, introduceerde de interactieve tafel bij zijn organisatie. Die is bedacht voor cliënten, maar Marten ziet meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld om met ‘gamification’ trainingen en overleggen voor teams in jeugdzorg beter én leuker te maken. “Het is een slimme en effectieve manier om met elkaar in gesprek te zijn.”

Marten Goudzwaard interactieve tafel

Hoe werkt de interactieve tafel?

De interactieve tafel lijkt op een tafeltennistafel en biedt plaats aan acht deelnemers en een gespreksleider. De tafel bevat een computer en een soundbar, met erboven een beamer die video’s, foto’s en tekst op de tafel projecteert. Alle deelnemers hebben drie 'echte' knoppen, waarmee ze de geprojecteerde vragen beantwoorden. De tafel staat in contact met een tablet waarop je vragen, stellingen of complete trainingen programmeert. Dit gaat via een website. 
 

Technologie als hulpmiddel

Sinds Marten werkt in jeugdzorg is hij bezig met ontwikkeling en innovatie. Bij Justitie kwam hij de interactieve tafel tegen; deze was ontwikkeld in de jeugdgevangenis. Hij zag meteen mogelijkheden voor jeugdhulpverlening, zowel intern als met cliënten. “We kunnen veel meer gebruikmaken van technologische oplossingen. Zo komen we dichter bij de belevingswereld van cliënten. Maar de interactieve tafel kan ook een hulpmiddel zijn bij gesprekken met teams. Bijvoorbeeld door ze te confronteren met stellingen en beelden, en ze daar in een soort spelvorm op te laten reageren."

Snelle dynamiek

Wat volgens Marten de kracht van de tafel is? Dat het thema's op een laagdrempelige en prikkelende manier bespreekbaar maakt. "Het is in één keer raak. Je projecteert bijvoorbeeld een inleidende stelling of vraag op de tafel, waarna de deelnemers via de knoppen meteen reageren. De spelvorm brengt direct de discussie op gang en dat levert een snelle dynamiek op."

"We praten in jeugdhulpverlening heel veel en geven vaak uitleg met behulp van tekst. Beeld beklijft soms beter, het daagt op een andere manier uit. Wanneer je bijvoorbeeld in gesprek bent over werken in een team, dan is het toch anders als je geconfronteerd wordt met een filmpje. Tijdens het kijken vorm je daar een mening over. Je wordt meegenomen door beeld en geluid. Op zulke momenten kun je pittige thema’s in de derde persoon bespreken.” 

De kracht van de interactieve tafel? Dat het thema's op een laagdrempelige en prikkelende manier bespreekbaar maakt."
Marten GoudzwaardProjectleider Innovatie bij Youké

Spelenderwijs

Marten denkt dat we met dit soort tools beter aansluiten bij wat we op onze telefoon doen met beeld. "Het maakt onderwerpen die we willen bespreken meteen helder en zorgt voor meer impact. Dat geldt voor onze cliënten, maar ook voor onszelf. We voeren de gesprekken spelenderwijs, waardoor het leuk is om met een thema bezig te zijn. Als je aan een tafel zit met drie knopjes voor je, dan kun je daar niet vanaf blijven. Je moet kleur bekennen, en er vervolgens uitleg over geven. Als het past bij het onderwerp kan de gespreksleider badges of punten uitdelen voor wat deelnemers letterlijk aan tafel brengen. En als de één iets wint, dan wil de ander dat ook. Een goed of eerlijk verhaal levert wat op en dat werkt motiverend.”

Uitnodigende gesprekken 

“De interactieve tafel zetten we al in bij cliënten en dat werkt goed. Ook onder medewerkers experimenteren we ermee. Zo lieten we binnen verschillende teams een video zien over samenwerken, regels en afspraken. Daarna deelden we stellingen en stelden we vragen. Bijvoorbeeld: ‘De samenwerking tussen mij en mijn directe collega’s is goed en zorgt voor optimaal resultaat in de begeleiding van onze cliënten’. Of: ‘Wat kenmerkt jullie samenwerking als team? En waaraan herken je dat?’." 

We hebben als collega’s afspraken met elkaar. Vaak weten we niet of we het daarover wel eens zijn, want ‘we doen het altijd zo, dus het hoort zo’. Zoiets bespreek je niet zo snel in een team, maar juist een herkenbaar of confronterend filmpje maakt dat je dat wel gewoon doet. Dan zegt de gespreksleider: ‘Het gebeurt op meer plekken en bij jullie vast ook, dus vertel eens’. Het is uitnodigend, de interactieve tafel triggert teams om zaken te bespreken.”

Bekijk de video over de interactieve tafel van Youké

Berry Tijhuis

Branchespecialist Jeugdzorg werkt!

Meer weten? Neem contact op!

nog geen foto

Meer weten? Neem contact op!