Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

"Werkgelukdeskundige? Ik wist niet eens dat het bestond!"

Elk kind heeft het recht om veilig op te groeien. Vanuit die ambitie begon Daniëlle de Bruin dertien jaar geleden als jeugd- en gezinsbeschermer. De laatste jaren raakte ze gefascineerd door de thema’s werkgeluk en eigen regie en ging ze zich verdiepen. In november werd ze, na een pilot van een jaar, officieel benoemd tot Werkgelukdeskundige- en coach binnen de Jeugd- en Gezinsbeschermers.

Danielle de Bruin

Wat versta jij onder werkgeluk?

"Werkgeluk gaat erom dat je heel goed weet van jezelf wie je bent, waar je talenten en uitdagingen zitten en waar je energie van krijgt. Als je dat weet, dan kan je daar actief op sturen en heb je dus grip op je eigen werk. En dan ontstaat werkgeluk."

Hoe ben je aan de slag gegaan met je eigen werkgeluk?

"Mijn doel is altijd geweest om een bijdrage te leveren aan het veilig laten opgroeien van kinderen. Daarom heb ik 13 jaar gewerkt als jeugdbeschermer. De laatste jaren ben ik goed gaan nadenken: hoe kan ik m’n kwaliteiten ook anders inzetten? En welke talenten heb ik die ik uit het oog ben verloren en toch wil benutten? Het was dus vooral een proces om me bewuster te worden van mijn eigen talenten en interesses."

En waar kwam je toen achter?

"Van nature gaat het me goed af om nieuwe dingen te bedenken, creatief te zijn zowel in het ontwikkelen van beleid, als in taal of leuke acties. Out of the box denken en de status quo uitdagen zit er van nature in. Ik ben altijd heel nieuwsgierig naar wat mensen drijft en waarom ze doen wat ze doen. Dat komt misschien omdat ik zelf ook heel erg ontwikkelingsgericht ben, ik hou ervan om naar mezelf te kijken en te leren van mensen die mij inspireren. Die wisselwerking is echt heel mooi. Ik merk nu ook dat hoe meer ik deel over mijn eigen pad hierin, hoe meer mensen hier op aanslaan."

Hoe merk je dat?

"Heel vaak krijg ik berichtjes van mensen die verder willen praten over werkgeluk, maar ook over de functie en hoe ze dat ook kunnen gaan doen. Dat is natuurlijk geweldig, want hoe meer aandacht voor werkgeluk, hoe beter! Voor mij heeft al mijn zelfonderzoek echt geleid naar deze functie, waarin alles samenkomt. En dan te bedenken dat ik een paar jaar geleden niet eens van het bestaan van de functie wist!"

Mijn focus verschoof van cliënten naar medewerkers
Daniëlle de BruinWerkgelukdeskundige en -coach

Vertel eens over deze functie: hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

"Vanwege m’n interesse in het thema werkgeluk heb ik de opleiding tot Werkgelukdeskundige gevolgd en aanvullend ook de coachopleiding werkgeluk. Het thema probeerde ik daarvoor al een tijdje op verschillende manieren op tafel te krijgen binnen mijn organisatie. Daarnaast ben ik al een paar jaar betrokken bij het programma ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’, waar ik ook al bezig was met thema’s als het behouden en goed zorgen voor medewerkers. Nu zit ik binnen dit programma in de projectgroep ‘Versterk jezelf’ waarin we jeugdhulpprofessionals proberen bewust te maken van hun eigen kracht.  Kortom, mijn focus verschoof zo langzamerhand van cliënten naar medewerkers.

Nadat ik de opleiding had afgerond ben ik op mijn leidinggevende afgestapt en aangegeven dat ik Werkgelukdeskundige- en coach wilde worden binnen onze organisatie. Die kans heb ik gekregen en natuurlijk met beide handen aangegrepen."

Was er zo’n behoefte aan meer werkgeluk binnen jullie organisatie?

"Ja, zeker. Maar eigenlijk zou elk bedrijf of organisatie er goed aan doen om hierop in te zetten, want het is een win/win-situatie. Als medewerkers beter weten waar hun talenten en uitdagingen liggen en zichzelf daarop kunnen sturen en binnen een organisatie werken die ze echt ziet en hoort dan is er minder uitval en verzuim. Verschillende onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen dat het rendement van werkgeluk heel groot is. Het is niet voor niets dat grote bedrijven hierop inzetten, de Chief of Happiness is echt actueel. Je moet je wel realiseren dat het inzetten van een werkgelukdeskundige niet zorgt voor een groen vinkje en dat het dan ineens allemaal goed gaat. Cultuurverandering vraagt inzet en verantwoordelijkheid van iedereen, beginnend bij bestuur en management, vanuit de oprechte intentie om goed te doen voor je medewerkers."

Hoe ziet jouw functie er concreet uit?

"Alles met een link naar werkgeluk valt onder mijn takenpakket. Zo schrijf ik mee aan beleidsplannen waar ik dit thema een plek geef, maar ik geef ook workshops over dit thema tijdens evenementen (intern en extern). Ook geef ik verschillende trainingen over werkgeluk, sterke kanten, stressregulatie en psychologische veiligheid. Verder coördineer ik zgn. pulsemetingen. Dit zijn korte en krachtige metingen over werkgeluk onder medewerkers, waarbij we twee keer per jaar kijken wat de stand van zaken is om vervolgens goed te kunnen aansluiten bij de behoeften van de medewerkers.

Om deze functie goed te kunnen doen heb ik ook nog een coachingsopleiding gevolgd. Nu kan ik ook worden ingezet als individuele- of teamcoach en daar word ook goed gebruik van gemaakt."

Ben je de eerste Werkgelukdeskundige binnen jeugdhulp?

"Daar was ik laatst benieuwd naar en deed een oproep op LinkedIn. Daar kwam ik nog een Werkgelukdeskundige bij iHUB tegen (Anne-Marije Tervooren, red.) en daar ga ik binnenkort koffie mee drinken. Maar volgens mij ben ik de eerste die een echte functieomschrijving heeft gekregen. Eerst mocht ik deze functie een jaar onderzoeken vanuit een pilot, maar vanaf november ben ik echt in dienst. Ik gok erop dat er snel nog meer bij zullen komen. Ik heb echt al verschillende berichtjes via LinkedIn gekregen met het verzoek om mijn functieomschrijving te delen. Hoe geweldig is dat!"

Als lezers nu geïnteresseerd zijn in deze functie voor hun eigen organisatie, wat raad je hen dan aan?

"Werkgeluk gaat uit van de positieve psychologie en als je dat, net als ik, een boeiende stroming vindt, dan zou ik me daar gewoon eens in verdiepen. Er bestaan verschillende opleidingen tot Werkgelukdeskundige en er is inmiddels veel vakliteratuur te vinden. Als je echt een rol van betekenis wil spelen in je organisatie, dan raad ik aan om duidelijk in kaart te brengen en te beargumenteren wat inzetten op werkgeluk de organisatie concreet kan opleveren. Daar is het management, logisch ook, vaak erg gevoelig voor. En probeer tot slot ook geduld te hebben: voor een gemiddelde organisatieverandering staat vijf jaar."

Boekentips van Daniëlle

1: Gelukkig werken - Onno Hamburger en Ad Bergsma

2: Hoe word je een woest aantrekkelijke werkgever met werkgeluk? - Gea Peper en Lucas Swennen

3: Reinventing Organizations - Frederic Laloux

Inspiratiesessies: interesse?

Als projectlid van de projectgroep Versterk jezelf organiseert Daniëlle o.a. Inspiratiesessies binnen jeugdhulporganisaties. Hierin staat de vraag centraal: ‘Wat kun je zelf doen om aan het stuur te zitten als professional?’ Lees meer over de Inspiratiesessies en meld jouw organisatie aan!