Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is werkdruk

Werkdruk ontstaat als de hoeveelheid werk (belasting) die je doet groter is dan wat je eigenlijk aankan (belastbaarheid). Maar ook als je niet lekker op je plek zit of als je je talenten niet voldoende kunt inzetten. Voor jou als werknemer in jeugdzorg zijn er verschillende tools ontwikkeld om je werkdruk te verlagen en om het werkplezier van jou en je collega’s te verhogen.

Werkstress

Tools rond werkdruk in jeugdzorg  

Werkdrukspel  

Met het Werkdrukspel ga je op een ontspannen en oplossingsgerichte manier in gesprek over werkdruk, samen met je collega’s en je leidinggevende.   

Zelftest Sterk in je werk  

Neem actief de regie op je loopbaan. Hoe sterk sta jij in je werk? Hoe ga jij om met bijvoorbeeld werkdruk? Test jezelf.  

Plezier in Uitvoering  

Met de oefeningen uit de gratis methode Plezier in Uitvoering kan iedereen zelf direct en op een leuke manier aan de slag om werkdruk te verminderen en werkplezier te vergroten.  

Cao-afspraken rond werkdruk voor medewerkers in jeugdzorg  

In de Cao Jeugdzorg staan afspraken die de cao-partijen hebben gemaakt om de werkdruk te verlagen en werkplezier te verhogen. Daarin hebben cao-partijen opgenomen dat er geen landelijk beleid wordt opgelegd, maar dat iedere organisatie, werkgever samen met de ondernemersraad (or), de opdracht heeft om beleid te maken en uit te voeren. Dit heeft geleid tot diverse aanpakken.  

Eigen regie en werkdruk  

Werkdruk is voor iedereen anders. Het blijkt dat meer regie over je eigen werk een belangrijke rol speelt in hoe je werkdruk ervaart. Hier is allerlei onderzoek naar gedaan. In de link hieronder vind je meer informatie.

Tips en ervaringen? Deel ze met ons!  

We zijn benieuwd naar jouw ervaringen met het thema werkdruk. Heb je een goed voorbeeld van hoe jouw organisatie hiermee omgaat? Dan we houden bijvoorbeeld graag een interview voor op deze site.  

Handige links

Veronica Jocker

Adviseur vitaliteit en ontwikkeling

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!