Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Onderzoek en cijfers

Werkdruk en werkplezier in jeugdzorg

Hoe staat het met werkdruk en werkplezier in jeugdzorg? 43% van de medewerkers vindt de werkdruk (veel) te hoog. Een daling van 15% ten opzichte van 2018. Ook de vitaliteit en tevredenheid met het werk laten een positieve ontwikkeling zien. Uitstroom en verzuim blijven hoog.

Infographic werkdruk en werkplezier in jeugdzorg

Handige links

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!