Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Zij-instromers in de organisatie

Inge Kuipers projectleider AlleKansenBenut!

Zij-instromers in de organisatie

Als werkgever wil je het toenemende personeelstekort in jouw organisatie effectief oplossen. Het liefst op een manier die de diversiteit en de kwaliteit van zowel het personeel als de geboden zorg versterkt. Het programma AlleKansenBenut! is ontworpen om jou als werkgever hierin bij te staan. Het team van experts geeft antwoorden op vragen als; Hoe verminder je de werkdruk op je bestaande team? Hoe zorg je dat zij-instromers de beste onboarding ervaring krijgen en zo snel mogelijk SKJ gecertificeerd worden?

Zij-instromers vergroten de diversiteit binnen jouw personeelsbestand

Aannemen van zij-instromers/herintreders brengt een groot aantal voordelen met zich mee. Doordat zij verschillende werk- en levenservaring met zich meebrengen, dragen zij bij aan het vergroten van de diversiteit van teams. Daarnaast kunnen zij-instromers (ondersteunende) taken overnemen van een al SKJ-geregistreerde professional om op die manier direct de werkdruk te verlichten. 

We begrijpen dat het inzetten van zij-instromers binnen je organisatie veel vragen kan oproepen. Zoals ‘Welke taken kunnen zij-instromers uitvoeren binnen de wettelijke kaders van jeugdzorg?’ en ‘Hoe bied ik hen een passend leerklimaat’. Aan de hand van artikelen en tools informeren we je hier graag over. 

Hier vind je een aantal artikelen die jou alvast op weg helpen. We realiseren ons goed dat je specifieke vraagstukken, dilemma’s en uitdagingen tegenkomt wanneer je concreet aan de slag gaat. We helpen je hier graag bij!

AlleKansenBenut!

Zij-instromers vormen een waardevolle bijdrage aan diversiteit in organisaties én dragen bij aan een oplossing voor de personeelstekorten binnen jeugdzorg. Jeugdzorgorganisaties weten vaak niet hoe ze deze groep potentiële werknemers mét levenservaring maar (nog) zonder SKJ-registratie effectief kunnen inzetten.

Met AlleKansenBenut! zet Jeugdzorg werkt! zich in om werkgevers inzichten en tools te bieden om deze groeiende groep zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten voor hun organisatie. Zo krijgen de (nog) niet SKJ-geregistreerde professionals de kans om zich binnen een organisatie optimaal te ontwikkelen én op de lange termijn een duurzame bijdrage te blijven leveren.

AlleKansenBenut! organiseert bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen binnen jeugdzorg. Daarnaast beantwoordt het Deskundigenteam AlleKansenBenut! alle vragen over zij-instromers en herintreders binnen jeugdzorg. AlleKansenBenut! begeleidt gecertificeerde instellingen bij de ‘stimuleringsregeling zij-instroom’ van het Ministerie J&V

Home
logo AKB

Meer weten over zij-instromers?
Neem contact met ons op!

Meer weten over zij-instromers?
Neem contact met ons op!

Deskundigenteam

AlleKansenBenut