search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Met welke opleiding mag je aan de slag?

Als professional in jeugdzorg draag jij bij aan een stabiele en veilige omgeving van kinderen en jongeren. Leuk en verantwoordelijk werk! Met welke opleiding mag je aan de slag? En wat kun je doen als je niet het goede diploma hebt?

Welk opleidingsniveau? 

In de jeugdzorg zijn de meeste functies op hbo of wo-niveau. Een aantal ook op mbo-niveau. Op deze pagina staan we stil bij de meest voorkomende functie: de jeugdzorgwerker. Deze functie is er op mbo-niveau: jeugdzorgwerker D en op hbo-niveau: jeugdzorgwerker A, B en C. 
In het functieboek dat bij de cao-Jeugdzorg hoort, staat omschreven welke kennis je nodig hebt om de resultaten te kunnen behalen. 

Registratie verplicht?

Het hebben en onderhouden van je professionaliteit is van groot belang voor je werk en daarom is er een verplichte beroepsregistratie. Voor veel jeugdzorgwerkers / Jeugd- en gezinsprofessionals geldt er een verplichte registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Dat geldt voor professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden doen in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional vragen. De werkgever moet ‘verantwoorde hulp’ bieden. Die doet dit door ‘de juiste professional’ (vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen) in te zetten op ‘de juiste plek’.

Voor de verplichte registratie gelden (opleidings)-specifieke eisen die te vinden zijn op www.skjeugd.nl.

  • Als je je moet registreren en je hebt een hbo-diploma Sociaal Werk uitstroomprofiel Jeugd dan is registratie geen probleem
  • Als je je moet registreren en je hebt een hbo-diploma Sociaal Werk, uitstroomprofiel Zorg of Welzijn en samenleving, dan is er nog iets extra’s nodig. Je moet aanvullende scholing volgen (maximaal 45 EC), gebaseerd op de (bouwstenen) van de opleiding sociaal werk profiel jeugd. Dat kan tijdens je opleiding of na het behalen van je diploma.
  • Heb je al een diploma in een hbo-opleiding sociaal werk “oude stijl” (cmv, sph, mwd) of in de opleiding social work, maar zonder profiel jeugd en heb je tijdens je studie geen relevante scholing gerelateerd aan het profiel jeugd gevolgd? Dan moet je nog maximaal 45 EC aanvullende scholing volgen. Dit kan post-hbo bij een hogeschool of een commerciële aanbieder.
  • Voor professionals met een oud diploma is het mogelijk om via een maatwerktraject van maximaal 45 EC aan scholing op basis van opleiding en ervaring tot registratie te komen. Hogescholen en commerciële aanbieders bieden dit aan.
  • Als je je registreert, dien je je binnen vijf jaar te herregistreren. Dat doe je door aan te tonen dat je in die periode gewerkt hebt met jeugd en aan deskundigheidsbevordering en reflectie hebt gedaan. Kijk voor alle registratie-eisen op www.skjeugd.nl

Zij-instromen en of herintreden?

Heb  je ervaring vanuit een ander vak of is het alweer langer geleden dat je werkte met jeugd?  Hoe maak je dan de overstap naar dit beroep? Als je wilt zij-instromen op een functie binnen de jeugdzorg waar je je voor moet registreren, is dat vaak lastig. Zij-instromers voldoen over het algemeen niet aan de registratie-eisen van het SKJ. Daarvoor moet aanvullende scholing worden gevolgd. 

Het aanbod is nog in ontwikkeling. Er zijn verschillende mogelijkheden: 

  • Kijk of er mogelijkheden zijn voor het werken in een functie die niet direct om registratie vraagt. Zo doe je relevante werkervaring op en kun je onder begeleiding en met maatwerkafspraken werken aan je kwalificaties.
  • Het samenwerkingsverband van een aantal jeugdzorgorganisaties jeugdzorgleert is bezig met een vakopleiding waarin een opleidingsaanbod gekoppeld is aan een inwerkprogramma.
  • Zo is de jeugdzorgorganisatie Enver bezig met het ontwikkelen van een brancheoverstijgend traineeship voor zij- instromers. Het doel is gezamenlijk op zoek te gaan naar mensen met een positieve houding ten aanzien van de GGZ, GHZ en Jeugdzorg. 
  • Via aanbieders zoals HAKA  is het mogelijk om een speciale route te volgen voor organisaties die met zij-instromers aan de slag willen (met registratie als einddoel).
  • Bijna alle hogescholen bieden aanvullende scholing op het gebied van jeugd aan. Hogescholen ontwikkelen een (modulair) scholingsaanbod waar, na goed gevolg, registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd mogelijk wordt. Een voorbeeld is het ‘maatwerktraject beroepsregistratie Jeugd- en gezinsprofessional’ van de Hogeschool van Amsterdam.
EVC-loket Jeugd-en Gezinsprofessional

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling